Jak zadat o umstn do DpS Sloupnice?

K pijet dosti o poskytnut sociln sluby v domov pro seniory je teba vyplnit dost o umstn do domova, Posouzen nepzniv situace z pohledu adatele a dle Posudek lkae vyplnn oetujcm lkaem adatele. Oba dokumenty k vytitn naleznete zde, nebo si je mete vyzvednout osobn v kanceli domova pro seniory. Tiskopis meme na podn tak zaslat.
dost, Posouzen nepzniv situace z pohledu adatele a Posudek lkae po vyplnn pedejte osobn soc. pracovnici v pijmac kanceli domova, nebo zalete na adresu:
Domov pro seniory
Horn Sloupnice 258
565 53 Sloupnice
Poven kontakt:
Sociln pracovnice Bc. Zdislava Novotn - tel: 465 549 037 socialni1@ddsloupnice.cz
Mgr. Tereza Studnikov - tel: 465 549 037 socialni2@ddsloupnice.cz
Bc. Marcela Pavelkov - tel: 465 549 037 socialni3@ddsloupnice.cz

dost o umstn do domova:

Sthnout (formt MS Office .doc 286kB aktualizace:30.7.2017)
Sthnout (formt Adobe Acrobat .pdf 411kB aktualizace:30.7.2017)

Posudek lkae:
Sthnout (formt MS Office .doc 37kB aktualizace:2.11.2009)
Sthnout (formt Adobe Acrobat .pdf 66kB aktualizace:2.11.2009)

K oteven dokumentu .doc je zapoteb program MS Office 2010 a vy nebo Word Viewer - ke staen zdarma
K oteven dokumentu .pdf je zapoteb programu Adobe Acrobat Reader 5.0 a vy - zdarma ke staen

Pokud budete tisknout nkterou z dost, pouijte prosm oboustrann tisk na formt A4, dkujeme...

V ppad zjmu o poskytnut sluby je vhodn osobn nvtva domova.

Podan dost bude posouzena stavn lkakou, poppad jinm odbornm lkaem, a bude provedeno sociln eten k dosti. Podle zjitnch skutenost bude adatel vyrozumn, zda byl zaazen do seznamu ekatel. V ppad zamtnut dosti mu bude psemn sdlen dvod zamtnut.
V ppad uvolnn lka bude adatel kontaktovn a budou dohodnuty bli podmnky pro uzaven Smlouvy o poskytnut sociln sluby.

Pi nstupu do domova je zapoteb mt sebou nsledujc doklady:

Seznam dalch potebnch vc a oacen bude adateli pedn ped nstupem.

Odpovdi na nejastji kladen otzky najdete v dokumentech nebo pmo zde

Dokument Posouzen nepzniv situace z pohledu adatele naleznete v dokumentech nebo pmo zde