Cenk platn od 1. 2. 2018

Ubytovn

Jednolkov pokoj 160,- K denn
Dvoulkov pokoj 160,- K denn
Tlkov pokoj 150,- K denn
tylkov pokoj 135,- K denn

Stravovn

Strava racionln(normln) 141,- K denn
Strava diabetick 146,- K denn

hrada za ubytovn a stravu se stanov podle skutench dn v msci.

Píspvek na péi - v plné výši

Monost nasmlouvání fakultativních slueb za úhradu.