Aneb co se udlo v roce 2005 ...

   
09.12.2005 12 Novch fotogaleri
Po dlouh odmlce aktualizujeme vechny fotogalerie a do souasnosti.
 
09.12.2005 dosti do domova
Upozorujeme zjemce o pijet do domova pro seniory, e dolo ke zmnm v dostech o pijet a Vyjden lkae.
 
7.07.2005 Doplnn fotografi
Nae fotogalerie m nov prstky.
 
07.04.2005 Nov fotogalerie
Dnes n divadeln krouek poprv zahrl pro klienty naeho domova div.pedstaven "Oizen hastrman" A zde mete shldnout nkolik fotek z tohoto pedstaven.
 
03.04.2005 Pedstaven divadelnho krouku
V nedli 17.4.2005 ve 13.30 hod. zahraje divadeln krouek pi domov pro seniory Sloupnice sv nov pedstaven Oizen hastrman od Jaroslava Prchy pro pbuzn naich klient.
 
25.02.2005 Pravideln akce pro klienty
Jak pravideln akce jsou pipraveny pro nae klienty najdete zde.
 
10.02.2005 Nov fotogalerie
Masopustn bl.
 
31.01.2005 prava plateb za pobyt v d.s.
pravu plateb za pobyt, nezbytn sluby a stravu na zklad vyhlky .34/2005 s innost od 1.nora 2005.
 
11.01.2005 dosti do domova
Pidna dost o pijet do domova ve formtu .pdf
 
10.01.2005 Zmny ve vracen hrad
pravu plateb za pobyt, nezbytn sluby a stravu na zklad vyhlky .34/2005 s innost od 1.nora 2005.
 

Archiv novinek

Rok: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | | A