Aneb co se udlo v roce 2006 ...

   
26.10.2006 5 Novch fotogaleri
Pidna dost o pijet do domova ve formtu .doc
 
01.07.2006 5 Novch fotogaleri
Jak byla zima v naem domov a jak probhl tradin makarn ples - mete shldnout v novch fotogalerich.
 
30.06.2006 Nov engine strnek
Kompletn zmna enginu strnek,vme e pispje k pehlednosti strnek, vy koppatibilit s rozlinmi webovmi prohlei a e se Vm bude lbit.
 
06.05.2006 5 Novch fotogaleri
Jak byla zima v naem domov a jak probhl tradin makarn ples - mete shldnout v novch fotogalerich.
 
23.01.2006 6 Novch fotogaleri
Aktualizace fotogaleri za prosinec 2005.
 
12.10.2004 Tdenn pln aktivit na rok 2006
Volnoasov programy v Domov pro seniory ve Sloupnici platn od 1.1.2006
 
23.01.2006 prava plateb za pobyt v d.d.
pravu plateb za pobyt, nezbytn sluby a stravu na zklad vyhlky MPSV .7/2005 s innost od 1.nora 2006.
 
18.1.2006 Pozor! prava dosti do domova
prava dost o pijet do domova na zklad novho sprvnho du.
 

Archiv novinek

Rok: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | | A