Aneb co se udlo v roce 2020 ...

   
30.03.2020 Aktuln informace z domova

S PIHLDNUTM K AKTULN SITUACI PROSME PBUZN NAICH KLIENT, ABY DO DOMOVA NENOSILI I NEPOSLALI SVM BLZKM POTRAVINY I JIN BALKY.

O VAE BLZK JE I PO TTO STRNCE Z NA STRANY POSTARNO.

DKUJEME ZA POCHOPEN.
Ing. Miroslav teyer, editel DpS
 
27.03.2020 Aktuln informace z domova

Dkujeme vem pbuznm za dodrovn zkazu nvtv a tak dkujeme naim klientm, e respektuj nazen vldy o zkazu vychzen.

Pe v Domov pro seniory Sloupnice probh bez omezen. Mte-li zjem o telefonick kontakt se svm blzkm, mete vyut na linky (pes recepci tel. 465 549 116). Nov nabzme monost spojit se tak prostednictvm aplikace Skype. Pokud chcete tento videorozhovor vyut, kontaktujte, prosm, sociln pracovnici (tel. 465 549 037), kter si s Vmi dohodne as voln. Prosme tak o strpen a trplivost v ppad technickch komplikac se spojenm pes Skype. Je to pro ns nov forma komunikace, kterou se ume, a je mon, e se zpotku objev chybiky se spojenm. Mon je tak zaslat svm blzkm pohledy, dopisy, fotky. Dopisy klientm rdi pedme, pop. i peteme. Sname se tak pravideln aktualizovat fotogalerii na webovch strnkch domova.

Velk podkovn pat tak tm, kte ns zsobuj ltkovmi roukami. Protoe je u ns velk spoteba tchto rouek, je nutn je mnit, prt, jsme vdn za kadou rouku, kter k nm najde cestu.

 
15.3.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie za rok 2019
Pidny fotografie za rok 2020
 
11.03.2020 Zkaz nvtv

Ven rodinn pslunci, pbuzn,
v nvaznosti na rozhodnut Ministerstva zdravotnictv je v platnosti od 10. bezna 2020 pln ZKAZ NVTV v Domov pro seniory Sloupnice.

Pracovnci jsou pipraveni Vm poskytnout informace po cel den. K dispozici je sluba na recepci Domova, kter Vm ppadn zprostedkuje nap. pedn dopisu, pozdravu Vaim blzkm, abyste alespo tmto zpsobem mohli zstat v kontaktu.

Mete se obracet na tel. . recepce: 465 549 116, kde Vs recepn pepoj na jednotliv oddlen.

Dkujeme za pochopen.
Ing. Miroslav teyer, reditel@ddsloupnice.cz, 602 283 243
 
25.1.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie za rok 2018
 

Archiv novinek

Rok: | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |