Aneb co se udlo v roce 2020 ...

   
28.12.2020 TESTOVN NVTV V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE

TESTOVN ANTIGENNMI TESTY PBUZNCH BUDE MON PODSTOUPITV PONDL 4.1.2021 A V PTEK 8.1.2021 VDY OD 8.00 DO 9.00 HODIN.
NA TESTOVN JE TEBA SE OBJEDNAT NA TEL. . 465 549 116 - V PRACOVN DNY V DOB OD 9.00 DO 14.00 HODIN.
NA TESTOVN JE NUTN MT VLASTN RESPIRTOR A NVLEKY NA OBUV. NEGATIVN VSLEDEK TESTU JE PLATN 48 HODIN.

 
28.12.2020 VYCHZKY KLIENT MIMO AREL DOMOVA PRO SENIORY SLOUPNICE

Nazenm vldy . 1370 dochz ke zmn v pravidlech pro vychzky klient z domova pro seniory. V ppad vychzky uivatel mimo objekt nebo arel zazen, ve kterm je poskytovna sociln sluba, a to po dobu trvn nouzovho stavu, mus bt splnny tyto podmnky:
1. vychzka bude umonna za podmnky, e uivatel bezprostedn po nvratu bude umstn do oddlench prostor a do 72 hodin od ukonen vychzky bude proveden prvn antigenn POC test, kter bude zopakovn za dal 3 a 4 dny; umstn do oddlench prostor bude ukoneno v ppad negativnch vsledk obou test,
2. uivatel socilnch slueb pouv v prbhu vychzky respirtor alespo tdy FFP2 nebo KN95;
Tzn. e jakmile klient opust arel domova (i na dobu krat ne 6 hodin), mus vdy do karantny a bude testovn. Doporuujeme proto klientm arel domova neopoutt.

28.12.2020

 
27.12.2020 Odlehovac sluby Sloupnice

Od 1.1.2021 poskytuje Domov pro seniory Sloupnice tak slubu Odlehovac sluby Sloupnice. Bli informace vetn dosti a jejich ploh najdete v zloce Sluby - Odlehovac sluby.

 
21.12.2020 Drcovsk ek
drcovsk ek saint-gobain ve vi 70 tisc korun
 
21.12.2020 Testovn vnoce

TESTOVN V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE

 

TESTOVN ANTIGENNMI TESTY PBUZNCH (NVTV) BUDE MON PODSTOUPIT V PONDL 28. 12. 2020 A VE TVRTEK 31. 12. 2020 VDY OD 8.00 DO 9.00 HODIN.

NA TESTOVN JE TEBA SE OBJEDNAT NA TEL. . 465 549 116 V PRACOVN DNY V DOB OD 9.00 DO 14.00 HODIN.

NA TESTOVN JE NUTN MT VLASTN RESPIRTOR A NVLEKY NA OBUV. NEGATIVN VSLEDEK TESTU JE PLATN 48 HODIN.

 

 
17.12.2020 Obnoven testovn

TESTOVN NVTV V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE

 

TESTOVN ANTIGENNMI TESTY PBUZNCH BUDE MON PODSTOUPIT V PTEK 18.12.2020, V PONDL 21.12.2020 A VE STEDU 23.12.2020 VDY OD 8.00 DO 9.00 HODIN.

 

NA TESTOVN JE TEBA SE OBJEDNAT NA TEL. . 465 549 116 - V PRACOVN DNY V DOB OD 9.00 DO 14.00 HODIN.

NA TESTOVN JE NUTN MT VLASTN RESPIRTOR A NVLEKY NA OBUV.

NEGATIVN VSLEDEK TESTU JE PLATN 48 HODIN.

 
16.12.2020 Vychzky prosinec

ZRUEN ZKAZU VYCHZEN OD 16. 12. 2020

 

Usnesenm vldy R . 1325 ze dne 14.12.2020 se s innost od 16.12.2020 zruuje zkaz vychzen s tmto omezenm:

 

-         vychzka me trvat max. 6 hodin.

-         klient/ka mus mt na vychzce respirtor tdy FFP2 nebo KN95

 

-         vychzka, kter bude trvat dle ne 6 hodin je umonna za podmnky, e po nvratu do zazen bude klient/tka umstn/na min. 4 dny do karantny s omezenm pohybem po zazen. Podmnkou je tak podstoupen testovn prvn den po nvratu a podruh za 3 -4 dny po nvratu.

 

Respirtor mus mt klient/ka vlastn. V ppad zjmu lze zprostedkovat zakoupen respirtoru v lkrn.

 

Zjemci o vychzky trvajc dle ne 6 hodin se mus hlsit ji nyn, nejpozdji do ptku 18.12.2020.

 

 

veden Domova

 
13.12.2020 Ukonen testovn

VZHLEDEM K MIMODNMU NAZEN MZ R VYDANHO DNE 7. 12. 2020 BUDE PROBHAT BEZPLATN TESTOVN ANTIGENNMI TESTY U VECH POSKYTOVATEL ZDRAVOTNCH SLUEB ZAAZENCH DO ST ANTIGENNCH ODBROVCH CENTER.

Z TOHOTO DVODU PROSME PBUZN, ABY SI TESTOVN ZAJISTILI U TCHTO POSKYTOVATEL ZDR. SLUEB.

NA NVTVU DO DOMOVA PRO SENIORY SLOUPNICE JE I NADLE SE PEDEM OBJEDNAT, PINST S SEBOU POTVRZEN O NEGATIVNM VSLEDKU ANTIGENNHO TESTU (NE STAR 48 HOD.), POP. POTVRZEN O PRODLANM ONEMOCNN COVID-19 V UPLYNULCH 90 DNECH.

POSLEDN TESTOVN PBUZNCH V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE PROBHNE VE STEDU 16. 12. 2020 OD 13:30 HOD. DO 14:30 HOD. (NA OBJEDNN).

 
11.12.2020 Obsazen termny na testy
TERMNY NA TESTOVN NVTV NA TENTO TDEN (DO 13.12.2020) JSOU JI OBSAZENY. OBJEDNVAT SE LZE NA P͊T TDEN - TEL. 465 549 116.
PROSME NVTVY, ABY SI NOSILY VLASTN NVLEKY NA OBUV.
DKUJEME
 
08.12.2020 Porucha telefonu
HLSME PORUCHU TELEFONU, PEVN LINKY.
NA OBJEDNVN NA TESTOVN I NA NVTVY VOLEJTE PROSM TEL. . 725 586 655.
PORUCHA POTRV DO STEDY 9.12.2020 16.00 HOD.
DKUJEME ZA POCHOPEN.
 
04.12.2020 Povolen nvtv

Povolen nvtv v DpS Sloupnice s innost od 7. 12. 2020

Dle usnesen vldy .. 1264 ze dne 30. listopadu 2020 mohou probhat nvtvy klient pi splnn ne uvedench podmnek:

Nvtvy budou stejn jako v jarnch mscch fungovat v objednvkovm reimu, tzn. je teba se na nvtvu pedem telefonicky objednat, a to pouze v pracovn dny od 9.00 do 14.00 hod. na tel. sle 465 549 116 (recepce).

Harmonogram nvtv:

Po Pᠠ 13.00 h 17.00 h (posledn objednan nvtva na 16.00 h)

So Ne 10.00 h 17.00 h (posledn objednan nvtva na 16.00 h)

 

Kad nvtvnk mus na recepci domova doloit:

1.      potvrzen lkae o prodlanm onemocnn COVID-19, a to v dob 90 dn pede dnem nvtvy, nebo

2.      doklad o negativnm vsledku RT-PCR vyeten (laboratorn test) nebo POC testu (antigenn test) na ptomnost SARS CoV-2, kter nen star vce ne 48 hodin ped zahjenm nvtvy, nebo

3.      potvrzen o negativnm vsledku vyeten na COVID-19 (antigenn test) provedenm pmo v DpS. Na testovn v DpS je teba se pedem telefonicky objednat (viz.ne).

 

Z dvodu povinnosti testovat kadou osobu, vetn nezletilch dt, nedoporuujeme nvtvy dt mladch 10 let.

Dlka nvtvy je max. 1 hodina. Frekvence nvtv u jednoho klienta max. 2 tdn. Klienta mohou souasn navtvit max. 2 osoby (vetn dt). Kad nvtvnk mus mt vlastn respirtor tdy FFP2 nebo KN95 bez vdechovho ventilu (monost zakoupen v lkrn). Respirtor mus bt prokazateln nov, nepouit.

Pracovnkem recepce bude kad osob pi vstupu do domova zmena teplota. Pokud navtvujc osoba m teplotu nad 37,0 0C nebo jin pozitivn pznak nemoci Covid, je nvtva zakzna.

 

Testovn antigennmi testy v domov pro seniory Sloupnice

Testovn antigennmi testy v DpS bude probhat:

PO, ST, P 13, 30 14,30 hod.

Na testovn je nutn se pedem telefonicky objednat v pracovn dny od 9.00 do 14.00 hod. na tel. sle 465 549 116 (recepce) Vsledek testu je platn 48 hod. od proveden.

Kad zjemce o testovn mus mt vlastn respirtor tdy FFP2 nebo KN95 bez vdechovho ventilu (monost zakoupen v lkrnch).

Po proveden testu s negativnm vsledkem m nvtvnk monost navtvit naeho klienta do 48 hod. s tm, e na nvtvu se mus objednat. (doporuujeme pi objednvn k testovn si zrove zamluvit i termn nvtvy).

Podrobn informace a pokyny k testovn i nvtvm jsou k dispozici na recepci DpS, Opaten . 5.

 
12.11.2020 Aktuln situace ze dne 12.11.2020

Aktuln situace ze dne 12.11.2020

 

Ve stedu 11. 11. 2020 probhlo v naem domov testovn klient i pracovnk. Z testovn vyli nov pozitivn 4 klienti a jeden pracovnk. V souasn dob mme celkem 40 klient s pozitivnm testem na Covid 19. Testovn se bude opakovat kad 5-t den.

 

Toto obdob je nron jak pro klienty domova, tak i pro pracovnky. Velkou pomoc je pro ns ptomnost vojk, kte nm pomhaj na oddlench a tak v prdeln. Vojci dlaj, co je poteba, jsou pmo u klient, pomhaj s podvnm stravy, s vmnou inko pomcek. Je to velk pomoc, dky armd se podailo situaci stabilizovat, je to i psychick vzpruha. V nedli skon prvn turnus a pijede dalch deset vojk, kte by tady mli bt do 27. listopadu.

 

Na oddlench jsou vytvoeny Covid zny. Klienti s pozitivnm testem na Covid jsou na pokojch Covid zny 3. Pracovnci pouvaj ochrann pomcky, pl᚝, obleky, respirtory, rukavice, nvleky na boty, tty a ochrann epice.

 

Vzhledem ke stavebnmu uspodn naeho domova nen mon zajistit barirov setkvn klient s rodinami. Vme, e naim klientm se po rodinch velmi stsk, ale vme, e se situace zlep natolik, e budou asem zmrnna i vldn opaten. Do t doby nabzme klientm a jejich rodinm kontakt prostednictvm videorozhovor pes Skype, telefonnch hovor, pedvnm dopis a balk.

 

Na stedu 18.11.20 jsme pro klienty i zamstnance zajistili koncert Pod okny. Na panovu fltnu nm pijde zahrt pan Petr Tomeek. Koncert probhne na dvoe Domova. Vme, e pispje ke zlepen nlady klient i pracovnk.

 

K dnes zveejnnmu lnku na Novinky.cz sdlujeme, e pouit foto je pouze ilustran a nem s nam Domovem nic spolenho.

 

Ing. Pavel Tupec, editel Domova pro seniory Sloupnice

 
4.11.2020 Balky pro klienty

BALKY PRO KLIENTY DOMOVA PRO SENIORY SLOUPNICE

Vzhledem k souasn situaci v naem Domov jsme pehodnotili mru rizika nkazy Covidem prostednictvm balk od rodin a blzkch.

Od dnenho dne je mon naim klientm poslat i nosit balky. Balky mete pinst na vrtnici Domova nebo zaslat potou. Klientm je rdi pedme.

I nadle nabzme monost spojen pes aplikaci Skype. Dopisy mete zaslat potou i mailem socialni2@ddsloupnice.cz.

Zabalen balek

 

 
3.11.2020 Aktuln situace ze dne 2.11.2020

Aktuln situace ze dne 2.11.2020

 

V ptek 30.10.2020 probhlo testovn klient i pracovnk domova. Dle vsledk test dolo k nrstu potu pozitivnch klient, k dnenmu dni mme 45 klient s pozitivnm vsledkem testu. Tak v adch pracovnk byly zjitny pozitivn vsledky, mme aktuln pozitivnch 20 pracovnk.

 

V sobotu 31.10.2020 v 10.00 hod. pijelo do naeho zazen 10 vojk z vsadkovho pluku z Chrudimi. Vojci nm pomhaj se zajitnm chodu domova. Ptomnost vojk pomh jak pracovnkm, tak i klientm domova, je to pomoc nejen fyzick, ale zejmna psychick.

 

 

 

Ing. Pavel Tupec, editel Domova pro seniory Sloupnice

Fotografie
 
29.10.2020 Aktuln situace ze dne 29.10.2020

Aktuln situace ze dne 29.10.2020

 

V ter 27.10.2020 pijeli hasii z Pluky, aby provedli plonou dezinfekci vech prostor Domova pro seniory Sloupnice. Hasim za provedenou prci moc dkujeme. Zrove dkujeme vem pracovnkm, kte pomhali s pesunem klient z pokoj, dky emu mohla probhnout cel akce hladce a bez zbytench prodlev.

Na oddlench byly vytvoeny Covid zny, a proto bylo nutn sthovn nkterch klient na jin pokoje. Vme, e se jedn o nutn pechodn een, a e tuto zmnu klienti i jejich pbuzn pochop.

V ptek 30.10.2020 probhne dal testovn klient i pracovnk.

Dle usnesen vldy . 1085 ze dne 23.10.2020 se prodluuje zkaz nvtv do 3.11.2020.

Po dobu trvn nouzovho stavu plat tak usnesen vldy . 1029 ze dne 12.10.2020, kterm se naizuje zkaz vychzen klientm socilnch slueb.

Veden Domova podalo prostednictvm Obce Sloupnice dost na Pardubick kraj o zajitn pomoci armdy. V sobotu 31.10.2020 v 10.00 hod. pijede

10 vojk, kte nm pomohou zajistit chod Domova.

 

I nadle shnme pomoc zdravotnickho i nezdravotnickho personlu. Chcete-li nm pomoc a mte zjem o prci v naem domov, kontaktujte ns prosm na tel. . +420 602 144 185.

 

 

Ing. Pavel Tupec, editel Domova pro seniory Sloupnice

 
13.10.2020 Opaten . 14

AKTULN SITUACE V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNNM COVID-19

 

K dnenmu dni mme v domov potvrzench 13 pozitivnch klient a pozitivnch 10 pracovnk. Dal testovn pracovnk i klient probhne v ptek 30.10.2020. Pbuzn klient budeme v ppad, e bude jejich blzk pozitivn, kontaktovat.

 

Na oddlench jsou vytvoeny Covid zny 2. stupn a v prostorch rehabilitace mme Covid znu 3. stupn. Pracovnci dodruj zven hygienick opaten. Vichni pracovnci pouvaj ochrann pomcky dle danho stupn zny.

V ter 27.10.2020 probhne plon dezinfekce vech pokoj a spolench prostor domova.

 

V souasn dob shnme pomoc zdravotnickho i nezdravotnickho personlu. Chcete-li nm pomoc a mte zjem o prci v naem domov, kontaktujte prosm pana editele na tel. . +420 602 144 185.

 

 

 

 

Ing. Pavel Tupec, editel Domova pro seniory Sloupnice

 
13.10.2020 Opaten . 14

SOUASN SITUACE V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNNM COVID-19

 

Bohuel ani Domovu pro seniory Sloupnice se COVID 19 nevyhnul. Ve stedu 13.10.2020 byla zjitna nkaza COVID19 u jedn na klientky. Ta je v souasn dob hospitalizovna v nemocnici.

 

Na zklad nazen vldy jsou v Domov zakzny nvtvy a souasn plat i zkaz vychzen klient z Domova ven (s vjimkou zahrady Domova). Zrove prosme pbuzn naich klient, aby do domova nenosili i neposlali svm blzkm potraviny i jin balky.

 

Vichni zamstnanci dodruj nazen epidemiologick opaten. Aktuln je veden Domova v zkm kontaktu s Krajskou hygienickou stanic Pardubickho kraje Svitavy. Je nazeno testovn zamstnanc a klient, kte byli s nakaenou klientkou v blzkm kontaktu. Aktuln mme dostatenou zsobu ochrannch prostedk a desinfekce.

 

I pes toto nesnadn obdob se sname zabezpeit potebnou pi vem naim klientm, na chodu ostatnch oddlen domova se krom zvench hygienickch opaten nic nezmnilo. Dlme maximum, aby o nae klienty bylo postarno co nejlpe.

 

V ppad telefonickch dotaz mete kontaktovat vrchn sestru, sociln pracovnici, editele DpS.

 

I nadle trv monost telefonickho spojen s Vaimi blzkmi pes pevnou linku domova (v odpolednch hodinch), voln na mobil a tak videorozhovor prostednictvm aplikace Skype. Dopisy mete poslat i mailem na socialni2@ddsloupnice.cz nebo socialni3@ddsloupnice.cz. Dopisy vytiskneme a pedme klientm.

 

Ing. Pavel Tupec, editel Domova pro seniory Sloupnice

 
13.10.2020 Opaten . 14

znak obce Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice

pspvkov organizace

Horn Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

Opaten . 14 Nazen editele DpS dle usnesen vldy po dobu trvn nouzovho stavu COVID-19:

Vlda R s innost ode dne 9. jna 2020 od 00:00 hod. do dne 25. jna 2020 do 23:59 hod.

z a k a z u j e:

 

v domovech pro seniory nvtvy klient s vjimkou:

        klient s omezenou svprvnost,

        klient se zdravotnm postienm,

        klient, pokud to vyaduje jejich psychick stav i sociln situace,

        klient v terminlnm stdiu nevylitelnho onemocnn.

Zdroj: USNESEN VLDY R ze dne 8. 10. 2020 o pijet krizovho opaten.

 

Vlda R usnesenm ze dne 12. jna 2020 od 00:00 hod.

n a i z u j e:

 

1.     vem klientm domova pro seniory zkaz vychzet mimo objekt i arel domova, ve kterm jim je poskytovna sociln sluba, s vjimkou

tch klient, u kterch by dolo tmto nazenm k zvanmu ohroen psychickho i zdravotnho stavu, a to po dobu trvn nouzovho stavu,

zkaz vychzen se nevztahuje (dle doporuenho postupu MPSV . 14/2020) na arel zazen (zahrada, dvr).

2.     vem domovm pro seniory seznmit s opatenm stanovenm v bodu 1. tohoto textu vechny klienty, kterm je uloen zkaz, ppadn jejich ustanoven opatrovnky;

3.     klienti domova jsou se zkazem vychzen seznmeni vedoucmi pracovnky jednotlivch oddlench. Zrove jsou informovn pracovnky recepce, socilnmi pracovnky a pracovnky v pm obslun pi.

Na nstnkch domova jsou vyveny psemn informace formou cedule.

 

Zdroj: USNESEN VLDY R ze dne 12. 10. 2020 o zabezpeen a organizaci poskytovn socilnch slueb po dobu trvn nouzovho stavu zkaz vychzen pro vybran druhy socilnch slueb.

13. jna 2020 Ing. Pavel Tupec

editel

 
11.10.2020 Domov pro seniory Sloupnice hled...

Domov pro seniory Sloupnice hled

spolehlivho a tmovho kolegu/kolegyni se zjmem o prci

kliprt zdravotn sestra

VEOBECN ZDRAVOTN SESTRA

Nabzme:

         Smysluplnou prci na pln vazek

         5 tdn dovolen

         Pplatek za smnnost

         Zvltn pplatek

         Poukzky v hodnot 1.800,-K

         Pspvky na obdy

         Sick days (3 dny)

         Bezplatn vzdlvn

         Vstcnost pi plnovn slueb

 

Poadujeme:

 

      Vzdln veobecn zdravotn sestra,

vkon prce bez dohledu

      Potravinsk prkaz

      Vpis z Rejstku trest

      Schopnost tmov spoluprce

      Trplivost, pelivost, ochota

      Odolnost vi stresu

      Praxe v podobnm zazen vhodou

Npl prce:

 

         Prce v nepetritm provozu.

         Oetovatelsk kony odbornosti 913, indikovan praktickm lkaem.

         Veden zdravotn oetovatelsk dokumentace.

 

Kontaktn osoba: Ivana Kotoukov vrchn sestra

Tel.: 602 683 387

mail: vrchni@ddsloupnice.cz

 
4.10.2020 Nabdka prce

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE HLED ZJEMCE O PRCI - BRIGDNKY ANEB LTME V TOM SPOLEN̅.

 

Letonm heslem Tdne socilnch slueb, kter se ml konat v druhm jnovm tdnu, bylo: Ltme v tom spolen. Z dvodu nutnch epidemiologickch opaten se letonho Tdne socilnch slueb aktivn nezastnme, avak v duchu jeho hesla se na Vs obracme s dost o pomoc.

Jednm z doporuen MPSV pro poskytovatele socilnch slueb je vytvoen pracovnch zloh brigdnk, kte by v ppad pracovn neschopnosti naich pracovnk vypomohli v zajitn slueb na vech secch naeho zazen. Obracme se proto na Vs, na ir veejnost, mte-li zjem nm pomoci v pi, v prdeln, v kuchyni, v klidu, mete se pihlsit do na databze zloh pracovnk. V ppad poteby vyuit Va pomoci bude s Vmi sepsna dohoda o proveden prce. Budou Vm samozejm poskytnuty ochrann pomcky a zajitna monost stravovn (obd).

Ppadn zjemci mohou kontaktovat pan Libui Zachaovou, tel. 725 700 392

Senioi jsou v dnen dob jednou z ohroench skupin osob, a to, aby byla co nejlpe zajitna jejich pe a ochrana, je zjmem cel spolenosti. Dkujeme za pomoc a spoluprci. Ltme v tom spolen.

 

Pracovnci Domova pro seniory Sloupnice

 

 

 
4.10.2020 Aktuln situace v domov

Informace o aktuln situaci v domov

duben 21

Z dvodu zhoren epidemiologick situace v R je v Domov pro seniory Sloupnice zkaz nvtv. Zrove nedoporuujeme nvtvy klient doma i u pbuznch.

Uvdomujeme si, jak toto opaten vyvolv u naich klient psychick tlak a nepohodu, prosme proto pbuzn a blzk naich klient, aby se svmi blzkmi osobami zstali alespo v telefonickm i psemnm kontaktu. Dopisy mete zaslat potou nebo i mailem na adresu socialni2@ddsloupnice.cz. Je mon zaslat na mailovou adresu taky videonahrvku, kterou klientm pehrajeme. Dopis sociln pracovnice vytisknou a pedaj adrestovi. Je-li poteba, pomou i s petenm dopisu. Telefonick kontakt me probhat i prostednictvm pevn linky Domova pro seniory Sloupnice, tel. 465 549 116, kde Vs pepoj na konkrtn oddlen. Pracovnice na oddlen telefon pedaj Vaim blzkm. Na pevnou linku volejte prosm radji v odpolednch hodinch od 13.00 do 15.30 hod., kdy nen tak vytena, aby se neblokovaly sluebn hovory.

Dle stle nabzme monost videohovor pes aplikaci Skype. Mte-li o toto spojen se svm blzkm zjem, kontaktujte, prosm, sociln pracovnici (tel. 465 549 037), kter si s Vmi dohodne as voln. Nkolik videohovor se ji uskutenilo a mme dobrou zptnou vazbu, tato monost komunikace je pro ob strany dalm vtanm kontaktem.

Svm pbuznm mete do domova poslat i pinst balek, kter jim rdi pedme.

 

U klient ani u pracovnk jsme nezaznamenali dn ppad nemoci COVID 19. Jsme moc rdi, e tomu tak je. Pe probh v domov pro seniory bez omezen. Jsou dodrovna hygienick opaten dle nazen vldy. Aktivizace klient je zamena na individuln innosti na pokojch klient i skupinov innosti v malm potu klient na oddlen. Sname se pravideln aktualizovat fotogalerii na webovch strnkch domova.

 

Domov pro seniory Sloupnice m vytvoen krizov pln a stanoveny postupy pro ppad, e by bylo nutn v naem zazen eit pozitivn nkazu na COVID 19 jak u pracovnk, tak u klient. Nstup novch klient je mon pouze s negativnm testem na COVID 19.

Mme vytvoeny prostory IZOLACE, kde by ppadn mohla bt poskytovna pe klientm s infeknm onemocnnm. Spolupracujeme s KHS Pardubickho kraje a s Krajskm adem Pardubickho kraje.

 

Na zklad doporuen MPSV pracujeme na vytvoen zlohy pracovnk brigdnk pro ppad, e by dolo k velkmu potu pracovnch neschopnost naich pracovnk. Hledme brigdnky do vech sek naeho zazen (kuchy, prdelna, pm pe, zdravotn pe, recepce, klid). Zjemci o prci brigdu se mohou pihlsit u p. Zachaov, tel. . 725 700 392.

 

Dkujeme za spoluprci, pomoc a podporu vech spznnch duiek

 

 

Ing. Pavel Tupec, editel Domova pro seniory Sloupnice

 
21.9.2020 Oznmen

Z DVODU PATNHO VVOJE EPIDEMIOLOGICK SITUACE A NA DOPORUEN MUDr. ILONY PASEKOV VYHLAUJEME

OD 21. 9. 2020

ZKAZ NVTV.

VYCHZKY KLIENT PO OKOL DOMOVA JSOU POVOLENY.

NEDOPORUUJEME NVTVY (POBYT) KLIENT DOMA I U PBUZNCH.

 
15.9.2020 Oznmen

.j.:OSL211/2020/st.

Poet list:

Poet ploh:

Spisov znak:118.11

Skartan znak: S/5

 

O Z N M E N

 

Rada obce Sloupnice v souladu s usnesenm . 247/20/R

vyhlauje

 

vbrov zen

 

na obsazen funkce

 

editele/ky pspvkov organizace Domov pro seniory Sloupnice

 

Msto vkonu prce: obec Sloupnice

 

Platov zaazen: 12. platov tda (zkon . 262/2006 Sb., zkonk prce a nazen vldy

. 341/2017 Sb., o platovch pomrech zamstnanc ve veejnch slubch a sprv)

 

Charakteristika vykonvan innosti:

 

Poskytovn pobytovch socilnch slueb, dc a manaersk innost v Domov pro seniory Sloupnice, pspvkov organizace obce Sloupnice.

 

Poadavky na uchazee:

 

-          oban esk republiky, poppad ciz sttn oban s trvalm pobytem v R, kter doshl vku 18 let.

-          obansk a morln bezhonnost

-          ukonen vysokokolsk vzdln (vhodou)

-          znalost problematiky poskytovn socilnch slueb (vhodou)

-          znalost pedpis tkajcch se socilnch slueb (pedevm zkon . 108/2006 Sb. a vyhlky . 505/2006 Sb.

-          organizan a komunikan schopnosti

-          orientace v zen ekonomiky pspvkov organizace (vhodou)

-          aktivn znalost prce na PC

-          idisk prkaz skupiny B

-          praxe v zen vtho kolektivu (vhodou)

 

 

Nleitosti pihlky:

Jmno, pjmen, titul, datum a msto narozen, sttn pslunost, msto trvalho pobytu, doklad o povolen k pobytu, jde-li o cizho sttnho obana, kontaktn spojen, datum a podpis uchazee.

 

K pihlce pilote:

Strukturovan ivotopis, prbh praxe, ovenou kopii dokladu o nejvym dosaenm vzdln, ppadn dal doklady prokazujc odbornost uchazee, vpis z rejstku trest ne star 3 msce, u cizch sttnch pslunk obdobn doklad osvdujc bezhonnost vydan domovskm sttem. Pokud domovsk stt takov doklad nevyd, dolo uchaze bezhonnost estnm prohlenm.

Dle uchaze dolo: souhlas s pouitm osobnch daj podle zkona . 110/2019 Sb., o zpracovn osobnch daj, ve znn pozdjch pedpis (osobn daje vyhlaovatel zpracovv pouze pro ely vbrovho zen).

Nvrh koncepce Domova pro seniory Sloupnice v rozsahu max. 3 strnek A4.

 

Lhta pro podn pihlek: nejpozdji do 9. jna 2020 do 12:00 hodin

 

Termn nstupu: 1. ledna 2021

 

Informace poskytne: Josef kek starosta obce Sloupnice, mail: starosta@sloupnice.cz

tel: 465 549 129, 724 189 556

 

Upozornn: vyhlaovatel vbrovho zen si vyhrazuje prvo pracovn msto neobsadit, ppadn zruit vbrov zen bez nroku na hradu nklad, spojench s podnm pihlky. Dvody nepijet se neoznamuj.

 

Pihlku s uvedenmi doklady v zalepen oblce dorute na O Sloupnice, ppadn zalete potou na adresu:

Obecn ad Sloupnice

Horn Sloupnice .p. 196

565 53 Sloupnice

 

Oblku oznate svou adresou a npisem:

NEOTVRAT, V DPS SLOUPNICE

 

Ve Sloupnici dne 14. z 2020

 

 

 
15.9.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie
 
1.7.2020 NVTVY V DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE OD 1. 7. 2020

Od stedy 1. 7. 2020 se nemuste na nvtvu pedem objednvat.

Nvtvy budou dle bnho reimu mon v dopolednch i odpolednch hodinch bez objednn a bez asovho omezen.

Klient me mt v jednom ase nvtvu max. 2 osob.

Posledn nvtvu mus vak budovu opustit v 17,00 hod. (po kad nvtv se provd dezinfekce pokoje).

Kad nvtva mus nahlsit svj pchod na sestern.

I nadle plat hygienick opaten na recepci domova :

- dezinfekce rukou

- rouka

- men teploty

- vyplnn dotaznku.

Dkujeme za pochopen.

 
29.6.2020 UVOLNN OCHRANNCH OPATEN
Klienti naeho domova mohou opoutt arel Domova pro seniory Sloupnice bez omezen.
Prosme i nadle o dodrovn nastavench hygienickch pravidel zejmna dodrovn odstupu od cizch osob min. 2 metry a dkladn dezinfekci rukou.
 
24.6.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie
 
15.04.2020 Aktuln cenk

Dle Vstnku . 1/2020 dochz ke zmn ve hrady za stravovn a ubytovn v DpS Sloupnice. Aktuln cenk

 
15.3.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie za rok 2019
Pidny fotografie za rok 2020
 
25.1.2020 Fotogalerie
Pidny fotografie za rok 2018
 

Archiv novinek

Rok: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | | A