Zveřejnění rozpočtu a výhledu

Popis Uložit
Rozpočet 2020 a výhled 21-22
Závazné ukazatele pro Domov pro seniory ve Sloupnici