Dokumenty

Popis Otevt Uloit
Ploha . 1 estn prohlen pro nvtvy klient z 30.3.2021  
Cenk
Situace a zdravotn stavy vyluujc poskytovn socilnch slueb  
Posln, cle, principy, clov skupina  
Bodov hodnocen dosti o umstn do DpS Sloupnice
dost o umstn do DpS  
Posudek lkae  
Informace o zpracovn os. d. k dosti  
Pravidla pro podvn stnost, podnt, pipomnek, pochval  
Domc d
Nvtvn d
Nejastji kladen otzky a odpovdi
Dovednosti, kter by ml klient ubytovan na IV. oddlen zvldat  
Posouzen nepzniv situace z pohledu adatele  
Zizovac listina  
Jmenovac dekret z 21. 6. 07  
Jmenovac dekret z 19. 5. 20  
Jmenovac dekret z 1. 1. 21