Rok 2004

Sportovní odpoledne
Mikulášská nadílka
U Labuťe
Ruční práce klientů
Oslavičky v našem domově
Jiřinkový bál
Divadelní kroužek
DpS Sloupnice
Návštěva v DD Rychmburk