Rok 2009

Zdravotní klauni
V lese na houbách
Výlet na Džbánovec
Výroba adventních věnců
Výlet do Holic
Vernisáž obrazů
Velikonoce v DpS
Vánoce v domově 2009
Úpravy zahrady
Úpravy v budově
Ukončení léta
Společenské hry
Setkání důchodců
Procházky s klienty
Návštěvy hospůdky
Pečení
Návštěva Anenské studánky
Mikuláš
Maškarní bál
Májová veselice
Jiřinkový bál
Hašlerovy písničky
Den otevřených dveří
Den matek
Čarodejnice v DpS
Canisterapie
Čajovna
Bramborákové odpoledne
100 let