Rok 2011

Švestkové buchty
Mikuláš
Návštěva restaurace- podzim
Prázdninové posezení
Den otevřených dveří
Čarodějnice
Návštěva srbských krajanů
Vystoupení dětí z MŠ – Den matek
Vernisáž
Velikonoce
Vánoční zpívání
Vánoční posezení
Silvestr 2011
Setkání seniorů
Ruční práce – podzim
Ruční práce
Restaurace
Jarní procházka a úklid
Pečení koláče
Pečení perníčků
Pečení cukroví
Pečení závinu
Odpolední výlet
Na houbách
MDŽ
Maškarní bál
Martinská zábava
Májová veselice
Léto
Klauni
Jiřinkový bál
Džbánovec
Dušičky
Vystoupení hudební skupiny p. Černohouze
Canisterapie 23.11.
Canisterapie
Adventní věnce