Z historie domova...

Sloupnice (ukzat na map) je pomrn velk vesnice (asi 1900 obyvatel), kter se nachz ve vchodnch echch asi 5 km severn od Litomyle. Prvn zmnky o n nachzme v pramenech z 12. stolet.

Domov pro seniory ve Sloupnici byl postaven jako klter pro sestry Kongregace Milosrdnch sester sv. Karla Boromejskho, kter se zabvaly vchovou a vyuovnm dvek.

Vyuovn zaalo 1869. Ve kole byly vyuovny dvky jak ze Sloupnice tak z okol.

Stavba budovy zapoala v roce 1867 - byla postavena dvoupodlan budova cel z kamene. Materil na stavbu byl brn jak z nedalekho lomu tak i nap. ze vzdlenho Kyperka. Na stavb se podleli pedevm obyvatel Sloupnice, kte navozili stovky voz kamene, psku, stavebnho dv a to vtinou zdarma. Kolem budovy byla v roce 1870 postavena vysok ze. Ve zdi jsou umstny dv sochy sv. Vclava a sv. Josefa, kter se zde nachzej dosud.

V roce 1925 bylo pistavno tet poschod a kola byla rozena. Pi kltee bylo velk hospodstv, kter slouilo k obiv dovch sester a chovanek kter v kltee ily.

V z 1942 bylo rozhodnuto o uzaven kltern koly. Dti pely do veejn koly, kter byla u ve vsi postavena. Dvodem ukonen innosti koly byla dohoda s nemocnic v Litomyli, e do kltera budou umstny dti nemocn zkrtem a splou. Dti zde byly umstny do jara 1943 a ze sester uitelek se staly sestry oetovatelky.

kola se ji do budovy nikdy nevrtila a od roku 1943 byly do kltera umsovny star eny - vznikl zde"Charitn domov pro pestrl".

Stt pevzal roku 1948 klter jako sociln zazen do sttn pe. A od t doby zde zanaj pracovat i civiln zamstnanci.

V 50. a 70. letech dochz k rznm potebnm stavebnm pravm (stedn topen, vtah atd.) a je zrueno hospodstv.

V roce 1985 musely dov sestry opustit klter a od tto doby v domov pracuj pouze civiln zamstnanci.