Jarní bál

Jak jinak oslavit příchod jara, než pořádnou veselicí. K tanci a poslechu hráli naši oblíbení Sousedé ze Svinné.  Děkujeme za dlouhodobou, nezištnou spolupráci a těšíme se zase příště.