', $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'].'/Info_verejnost_web.htm')); //styly dokumetu wordu ?>
 
Dobré odpoledne  Je úterý 16.8.2022   Svátek má:  Jáchym    Zítra:  Petra  


Odlehčovací služba


PRO KOHO JE SLUŽBA URČENA, CÍLE SLUŽBY

Domov poskytuje sociální odlehčovací pobytové služby v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb. v platném znění.

Pobytová odlehčovací služba Sloupnice (dále jen OS) je určena seniorům a osobám s chronickým onemocněním, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Cílem služby je umožnit pečujícím osobám čas na nezbytný oddych. Služba je určena především občanům s trvalým pobytem v obci Sloupnice a v Pardubickém kraji a je poskytována od 55 let věku.

OS je poskytována na časově omezenou dobu, nejdéle po dobu 3 měsíců.

Klient má zajištěnou nepřetržitou podporu, pomoc a péči s ohledem na své potřeby a zdravotní stav. Dílčím cílem je i podpora rodin klienta, spolupráce s pečujícími osobami.

O OS je nutné zažádat písemně - vyplněním formuláře Žádost o přijetí s přílohami. Žádost je třeba doručit do Domova pro seniory - písemně, mailem (socialni2@ddsloupnice.cz) nebo osobně. Součástí Žádosti je Posudek lékaře (ošetřujícího), který potvrdí, zda je žadatel schopen nastoupit na přechodný sociální pobyt. Formuláře je možné vyzvednout v tištěné podobě osobně v Domově, dále je lze stáhnout na webových stránkách organizace (www.ddsloupnice.cz), případně jej zašleme e-mailem nebo poštou.

V případě, že osoba, která podává žádost do OS a je omezena na svéprávnosti, resp. bude zastupována jinou osobou, je nutné přiložit k žádosti rozhodnutí soudu o určení opatrovníka nebo plnou moc. V případě, že dosud nebylo rozhodnuto o opatrovnictví a ani nebyla vystavena plná moc, bude tato osoba při podpisu Smlouvy zastupována Městským úřadem Litomyšl.

Dokumenty můžete sociálním pracovnicím doručit písemně na adresu Domova pro seniory Sloupnice nebo předat osobně v pracovní dny v čase od 8.00 - 14.30 hod.

V rámci jednání se zájemcem o službu sociální pracovnice společně s vrchní sestrou posoudí situaci žadatele a v rámci přijímací komise rozhodnou o přijetí/nepřijetí žadatele k pobytu. Poté je rozhodnutí žadateli sděleno telefonicky (popř. písemně či elektronicky dle jeho předchozí volby) a je domluven další postup.

Délka pobytu se řídí potřebami žadatele a možnostmi služby. Je limitována maximální dobou 3 měsíce za kalendářní rok. O pobyt lze žádat opakovaně.

ÚHRADA POBYTU je stanovena dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění, která obsahuje výčet základních činností při poskytování odlehčovacích služeb, rozsah úkonů
a maximální výši úhrady za jejich poskytování. Nejpozději v den nástupu do OS musí být uhrazena záloha, a to buď bezhotovostní platbou na bankovní účet č. 198428060/0600, (variabilní symbol je RČ) nebo v hotově u sociální pracovnice. Vyúčtování služby bude vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce.

V případě, že by mělo dojít ke zrušení či zkrácení pobytu je nutné tuto skutečnost oznámit sociální pracovnici alespoň 3 pracovní dny předem. Oznámíte-li tuto skutečnost později, propadá tato částka za ubytování za tři dny pobytu - na náklady, které s rezervací pobytu vznikly.

NA ODLEHČOVACÍM POBYTU SE HRADÍ

»  Poskytnutí ubytování (dvoulůžkový pokoj 205,- Kč/den, třílůžkový pokoj 185,- Kč/den)

»  Zajištění stravy (racionální(normální) 165,- Kč/den, diabetická 170,- Kč/den)

»  Další nezbytné úkony péče, které poskytujeme (130,- Kč/hodina):

-          Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

-          Pomoc při osobní hygieně,

-          Pomoc při podávání stravy,

-          Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

-          Aktivizační činnosti,

-          Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů.

 

 

NÁSTUP do OS probíhá nejlépe v pracovní dny v čase 8.00 - 11,30 hod.

 

ÚLOHA PRACOVNÍKA SLUŽBY A PRAKTICKÉHO LÉKAŘE

Zdravotní stav osoby využívající našich služeb musí být stabilizovaný, nejedná se o služby zdravotnického zařízení. V týmu pečujících pracovníků jsou pracovníci v sociálních službách (pečovatelé), sociální pracovnice a aktivizační pracovnice.

 

Během krátkodobého pobytu v OS zůstává klient nadále v péči svého praktického lékaře, u kterého si zajišťuje sám (nebo s pomocí příbuzných) léky a zdravotnické pomůcky (pleny
a podložky). Případné zhoršení zdravotního stavu musí klient konzultovat se svým praktickým lékařem. Při akutním zhoršení zdravotního stavu se volá Rychlá zdravotnická pomoc.

 

Pokud je v době odlehčovací služby plánováno vyšetření u specialistů, doporučujeme vyšetření absolvovat před nástupem do OS.

 

Žadatel o přechodný pobyt musí splňovat základní podmínky pro KOLEKTIVNÍ SOUŽITÍ, v případě, že by takové soužití klient v době pobytu závažně porušoval, je to důvod k okamžitému ukončení smlouvy.

 

NA POBYTOVOU ODLEHČOVACÍ SLUŽBU SI VEZMĚTE S SEBOU:

»  občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny,

»  kontakt na svého praktického lékaře,

»  všechny aktuálně užívané léky na celou délku pobytu, jejich rozpis, lékovky (dávkovač léků), (v případě výživy PEG i speciální výživu) na celou dobu pobytu
(v originálním balení) nebo vystavené recepty od praktického lékaře, nutricionisty,

 

»  zdravotnické potřeby, které ke svému ošetření používáte - inkontinenční pomůcky, stomické pomůcky, zdravot. materiál na převazy, včetně léčiv (mastí, roztoků, speciálního krytí, .), potřeby na aplikaci inzulínu na celou dobu pobytu,

»  hygienické potřeby, které používáte, pro pobyt zvláště doporučujeme: šampon, sprchový gel, kartáček a pasta na zuby, hřeben, deodorant, krém na obličej, tělové mléko pro suchou pokožku, vlhčené ubrousky, tablety na čištění zubní protézy, toaletní papír, pro muže holení /holící strojek/, papírové kapesníky, ubrousky, Menalind spray a krém (k dostání v lékárně),

»  běžně užívané osobní, zdravotní a rehabilitační pomůcky (označené jménem),

»  denní i noční oblečení a osobní prádlo: praní osobního prádla si můžete sjednat při nástupu (prádlo je nutné označit Vaším příjmením fixem na textil, prosíme dle pravidel naší služby - pravidla obdržíte před nástupem do služby) nebo Vám je může prát rodina, vezměte si domácí oděv, svetr, trika, tepláky, spodní prádlo, ponožky (i teplé), pyžamo, župan,

»  domácí pevnou protiskluznou obuv - nejlépe s pevnou patou (např. mokasíny),

»  kapesné pro osobní potřebu si uložíte na depozitní účet u sociální pracovnice, kde si můžete potřebnou částku kdykoliv vyzvednout. Za jakoukoliv částku či cennost, kterou si ponecháte u sebe, nenese OS žádnou zodpovědnost,

»  pro doplnění pitného režimu balené nápoje, na oddělení je k dispozici běžný čaj, v případě zvyklostí si vezměte své bylinné či ovocné čaje, které Vám připravíme.

 

 

NÁVŠTĚVY

Prosíme návštěvy, aby se při příchodu vždy hlásily v sesterně na 1. patře budovy.

 

INFORMACE

V případě jakýchkoliv nejasností nebo k upřesnění výše uvedených informací se můžete obrátit na sociální pracovnici na telefonním čísle 465 549 116.

 

 

Ve Sloupnici dne: 22. 12. 2020