Pravideln tdenn a msn akce

Pravideln tdenn akce
Pondl
8.30-10.30 Aktivizace I. patro
ter
8.30-10.30 Klubko – klub runích prácí
Steda
8.30-9.30
9.45-10.30
Aktivizace I. patro
Tancování na idlích
tvrtek
9.30-10.30
13.15-15.00
ten na pokraovn
Videoklub
Ptek
9.30-10.30
8.30-10.30
Zpívání
Aktivizace II.patro

Pondlí–Pátek

8.00-10.45
8.00-8.30
Aktivizace III. patro
Cviení

Pravidelné msíní akce

Po domluv
Canisterapie
Aromaterapie

První týden v msíci

Pondlí 13.30-14.30 Oslaviky narozenin I. + III. patro
Úterý 13.30-14.30 Oslaviky narozenin II.

1x za msíc
Po domluv 9.30-10.30 Reminiscence – vzpomínání
9.00–10.30 Internetová kavárna

Poslední týden v msíci
Úterý 8.30-10.30 Klub mlsných jazýk  - peení
13.30–15.00 Kavárnika