Prvodce domovem...

Arel domova pro seniory je tvoen star hlavn tpatrovou budovou a novj pstavbou. Ob budovy jsou spojeny nadrovovou vytpnou spojovac chodbou.

V pzem hlavn budovy se nachz administrativn zzem, nvtvn mstnost, spolen jdelna klient, kuchy, pracovna klient, kaple a pokoj. Je zde i mstnost pro pedikrku a kadenici. Budovou prochz velk a mal vtah. Mal vtah sjd a do suternu, z kterho je pstup do zahrady.

V prvnm poschod jsou ubytovny eny, druh poschod je spolen pro eny a mue. Ve tetm poschod se nachz oddlen pro klientky postien demenc. Vechna oddlen jsou vybavena spolenou koupelnou, socilnm zazenm, jdelnou s TV (slou i jako spoleensk mstnost), kuchykou a mstnost oetujcho personlu. Oddlen jsou pod neustlm dohledem oetujcho personlu.

Soust hlavn budovy je i tlocvina.

V pzem pstavby se nachz technick zzem domova a prdelna. V pate pstavby jsou jednolkov a dvoulkov pokoje klient vybaven umyvadlem s teplou a studenou vodou, spolen sociln zazen, spoleensk mstnost a kuchyka. Nen zde vtah, pstup je pouze po schoditi.

Soust arelu domova je zahrada, do kter je mon sjet ze vech poschod hlavn budovy malm vtahem. Do prostoru zahrady je pstup tak po schoditi, a to jak z hlavn budovy, tak z pstavby.