Dobré odpoledne  Je neděle 19.8.2018   Svátek má:  Ludvík    Zítra:  Bernard  


Vážení rodinní příslušníci, návštěvníci, spolupracovníci, občané,
Od 1. 6. 2018 do 31. 8. 2018 probíhá v našem domově dotazníkové šetření s cílem informovat nás o Vaší spokojenosti s poskytovanými službami.
Vyplnění dotazníků je dobrovolné, anonymní a bude sloužit pouze pro potřeby DpS Sloupnice.
Dotazníky jsou k dispozici v papírové formě na jednotlivých odděleních domova, v návštěvní místnosti v přízemí, na recepci.
V elektronické podobě ZDE (Prosíme vyplňte po uložení na svůj počítač a následně zašlete).
    Vyplněné dotazníky můžete do 31. 8. 2018 :
  • zaslat elektronicky na adresu metodik@ddsloupnice.cz,
  • poslat poštou na adresu domova,
  • vhodit do schránky na podávání podnětů, připomínek a stížností (na každém oddělení, u recepce, u jídelny, na přístavbě),
  • osobně přinést sociální pracovnici,
  • osobně přinést na pracovnu sester.
Děkujeme za Váš čas, který jste věnovali vyplnění a doručení dotazníku.

Pracovníci Domova pro Seniory Sloupnice