Kdo se stará o naše klienty?

Ekonomický úsek

Vede: Mgr. Kateřina Millichová

 

Ekonomický úsek řídí a je i statutárním zástupcem Mgr. Kateřina Millichová, ředitelka Domova. Součástí ekonomického úseku je personalistka, mzdová účetní a účetní. Úsek má na starosti provádění veškerých příjmových a výdajových transakcí, jejich zaúčtování, zpracování žádostí o dotace,  statistických výkazů, ekonomických rozborů a daňových přiznání. Je zde vedena také veškerá personální a mzdová agenda.

Sociálně - ošetřovatelský úsek

Vede: Mgr. Tereza Studničková

Sociální pracovnice zprostředkovávají agendu od jednání se zájemci, přes přijetí klienta, pobyt klienta až do ukončení pobytu. Poskytují sociálně-právní poradenství, účastní se jednání se správními orgány, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, jednají s úřady a spolupracují s rodinami klientů. Provádí účtování úhrad klientů a také hospodaří s financemi klientů, které jsou vedeny na samostatném depozitním účtu. Vedoucí je také správce metodik a odpovídá za kvalitu poskytovaných služeb.

Aktivizační pracovnice se věnují individuálním i skupinovým aktivitám, terapeutickým činnostem a programům klientů.

Ošetřovatelský úsek pro službu Domov pro seniory a Odlehčovací službu vede Michaela Špačková, pro službu Domov se zvláštním režimem Kateřina Marková. Poskytování přímé obslužné péče v Domově mají na starosti pracovníci v sociálních službách. Ti pečují o klienty a zajišťují tak jejich soběstačnost v oblasti fyzické i psychické.

Zdravotní úsek

Vede: Jana Boukalová

Klientům našich sociálních služeb zajišťujeme základní ošetřovatelskou, nutriční a zdravotní péči. Jedná se komplexní péči, která je poskytována individuálně podle potřeb klienta a předepsané medikace lékaře. Péče je poskytována v nepřetržitém 24 hod. režimu, kdy je v Domově vždy přítomna všeobecná sestra.

Lékařská péče je zajištěna smluvní lékařkou MUDr. Ilonou Pasekovou. Lékařka provádí návštěvy u klientů v Domově (s výjimkou klientů Odlehčovací služby). Zdravotní úkony jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o zdravotním pojištění. Léky předepsané lékařem si klient hradí sám. Objednání léků a donáška je pro naše klienty bezplatná.

Nutriční asistent dohlíží na skladbu podávané stravy, sleduje nutriční stav klientů, sestavuje stravovací plány pro stravu racionální, šetřící, diabetickou a mechanicky upravovanou (MUS).

V našem zařízení nemáme fyzioterapeuta. Nácvik chůze, cvičení ve skupině a individuálně vedené cvičení na lůžku provádí aktivizační pracovnice, které se věnují klientům individuálně podle možností a schopnosti klienta.

 

Úklid

vede Jana Boukalová

Tým pracovnic úklidu zajišťuje úklid pokojů klientů, mytí oken, společných prostor a technického zázemí Domova dle vypracovaného harmonogramu plánu úklidu. Úklid je prováděn sedm dní v týdnu.

Stravovací úsek

vede Ilona Králová

Součástí komplexní péče je poskytování celodenní stravy 365 dní v roce. Náš domov má vlastní kuchyň, kde kuchařky, kuchaři a pomocné kuchařky připravují různé druhy jídel a diet. Dle nutričních potřeb klientů se vaří strava racionální, diabetická, diabetická-šetřící, šetřící, šetřící s nutričním doplňkem. Zvláštní pozornost je věnována mechanicky upravené stravě a dietám klientů. Při přípravě stravy je velmi důležitá kvalita používaných surovin, kterou zajišťuje skladnice. Jídelní lístek sestavuje realizační tým. Stravu poskytujeme i ostatním strávníkům obce Sloupnice.

Technický úsek

vede Radka Šplíchalová , hospodářka

Tento úsek má na starosti evidenci majetku, spisovou službu a údržbu prostor, v kterých jsou služby poskytovány. Nedílnou součástí Domova je také praní prádla klientů a údržba budovy i vnitřního zařízení.

Prádelna

Zajišťuje praní, žehlení a mandlování ložního prádla, prádla klientů, osobních ochranných prostředků zaměstnanců včetně oprav prádla a praní záclon.

Údržba

Zajišťuje běžnou provozní údržbu, drobné opravy na pokojích klientů, provádí venkovní úpravy a zimní údržbu kolem budovy. Zajišťuje chod technologických zařízení všech úseků dle technických pokynů a zaškolení dodavatelských firem.

Recepce

Recepce se nachází u hlavního vchodu do budovy. Je otevřená od 7:00 do 18:30 hodin v zimním období, v letním období od 7:00 do 19:30 hod. O víkendech a ve svátcích je otevírací doba recepce posunuta na 9.00.