Kdo se stará o naše klienty?

Ekonomický úsek

vede RNDr. Dušan Raček, MBA

Ekonomický úsek řídí a je i statutárním zástupcem RNDr. Dušan Raček. Součástí ekonomického úseku je mzdová účetní, účetní a hospodářka. Úsek má na starosti provádění veškerých příjmových a výdajových transakcí, jejich zaúčtování, zpracování veškerých statistických výkazů, ekonomických rozborů a daňových přiznání. Je zde vedena také veškerá personální a mzdová agenda, evidence majetku, spisová služba.

Sociální úsek

Mgr. Tereza Studničková

Sociální pracovnice zprostředkovávají agendu od jednání se zájemci, přes přijetí klienta, pobyt klienta až do ukončení pobytu. Poskytují sociálně-právní poradenství, účastní se jednání se správními orgány, zprostředkovávají kontakt se společenským prostředím, jednají s úřady a spolupracují s rodinami klientů. Provádí účtování úhrad klientů a také hospodaří s financemi klientů, které jsou vedeny na samostatném depozitním účtu.

Aktivizační pracovnice se věnují individuálním i skupinovým aktivitám, terapeutickým činnostem a programům klientů.

Ošetřovatelsko-zdravotní úsek

vede Ivana Kotoučková

Klientům všech služeb zajišťujeme základní ošetřovatelskou, nutriční a zdravotní péči. Jedná se komplexní péči, která je poskytována individuálně podle potřeb klienta a předepsané medikace lékaře. Péče je poskytována v nepřetržitém 24 hod. režimu, kdy je vždy přítomna všeobecná sestra s akreditací a pracovník přímé péče.

O celkem 98 klientů se starají všeobecné sestry, pracovníci přímé péče a nutriční asistent.

Lékařská péče je zajištěna smluvní lékařkou MUDr. Ilonou Pasekovou. Lékařka provádí návštěvy u klientů v Domově (s výjimkou klientů Odlehčovací služby). Zdravotní úkony jsou částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění podle zákona o zdravotním pojištění. Léky předepsané lékařem si klient hradí sám. Objednání léků a donáška je pro naše klienty bezplatná.

Nutriční asistent dohlíží na skladbu podávané stravy, sleduje nutriční stav klientů, sestavuje stravovací plány pro stravu racionální, šetřící, diabetickou a mechanicky upravovanou (MUS).

Aktivizační pracovnice se věnují individuálním i skupinovým aktivitám, terapeutickým činnostem a programům klientů.

V našem zařízení nemáme fyzioterapeuta. Nácvik chůze, cvičení ve skupině a individuálně vedené cvičení na lůžku provádí aktivizační pracovnice, které se věnují klientům individuálně podle možností a schopnosti klienta.

Vedoucí zdravotního úseku je Ivana Kotoučková

Vedoucí ošetřovatelského úseku Mgr. Kateřina Millichová

Úklid

vede Ivana Kotoučková

Tým pracovnic úklidu zajišťuje úklid pokojů klientů, mytí oken, společných prostor a technického zázemí Domova dle vypracovaného harmonogramu plánu úklidu. Úklid je prováděn sedm dní v týdnu.

Stravovací úsek

vede Ilona Králová

Součástí komplexní péče je poskytování celodenní stravy 365 dní v roce. Náš domov má vlastní kuchyň, kde kuchařky, kuchaři a pomocné kuchařky připravují různé druhy jídel a diet. Dle nutričních potřeb klientů se vaří strava racionální, diabetická, diabetická-šetřící, šetřící, šetřící s nutričním doplňkem. Zvláštní pozornost je věnována mechanicky upravené stravě a dietám klientů. Při přípravě stravy je velmi důležitá kvalita používaných surovin, kterou zajišťuje skladnice. Jídelní lístek sestavuje realizační tým. Stravu poskytujeme i ostatním strávníkům obce Sloupnice.

Technický úsek

vede RNDr. Dušan Raček, MBA

Nedílnou součástí Domova je také praní prádla klientů a údržba budovy i vnitřního zařízení.

Prádelna

Zajišťuje praní, žehlení a mandlování ložního prádla, prádla klientů, osobních ochranných prostředků zaměstnanců včetně oprav prádla a praní záclon.

Údržba

Zajišťuje běžnou provozní údržbu, drobné opravy na pokojích klientů, provádí venkovní úpravy a zimní údržbu kolem budovy. Zajišťuje chod technologických zařízení všech úseků dle technických pokynů a zaškolení dodavatelských firem.

Recepce

Recepce se nachází u hlavního vchodu do budovy. Je otevřená od 7:00 do 18:30 hodin v zimním období, v letním období od 7:00 do 19:30 hod.