Nejčastější dotazy od rodinných příslušníků i budoucích klientů jsme vám sepsali k nahlédnutí. Pokud byste tam tu svou otázku nenašli, kontaktujte nás a my vám rádi odpovíme.

Nejčastější otázky, které vás zajímají

Na koho se mám obrátit, když chci něco vědět o Vašem domově?

Informace o našem zařízení Vám podají sociální pracovnice (tel. číslo +420 465 549 037, +420 465 549 116) nebo vrchní sestra (tel. číslo +420 465 549 036, +420 465 549 116), každý všední den od 7.00 do 15.00 hod.

Informace můžete také získat na našich webových stránkách www.ddsloupnice.cz.

Mohu si k Vám podat žádost, i když nebydlím v okrese Svitavy?

Domov pro seniory Sloupnice poskytuje sociální pobytovou službu občanům ČR, tedy i mimo okres Svitavy. Přednost při přijetí mají ovšem občané obce Sloupnice.

Jak si k Vám mám podat žádost?

Žádost si můžete stáhnout z našich webových stránek, nebo si ji můžete vyzvednout osobně u výše jmenovaných pracovnic. Budeme rádi, pokud nás osobně navštívíte a budete si moci prohlédnout náš domov. Je vhodné se předem domluvit telefonicky.

Pokud již nejste schopen/na podat žádost sám/sama (nemůžete chodit nebo jste např. v nemocnici), požádejte někoho z Vašich blízkých nebo sociální pracovnici (v nemocnici).

Co všechno musí žádost obsahovat?

Žádost o umístění do DpS Sloupnice se skládá ze čtyř dokumentů.

  1. Žádost o umístění do DpS Sloupnice – jedná se o vyplnění vašich osobních údajů. Důležité je uvést Vaši adresu, kontaktní osobu, telefonní číslo, nezapomeňte na druhé straně tiskopisu žádost vlastnoručně podepsat a uvést místo Vašeho současného pobytu. Pokud nejste schopen/a podpisu, prosíme o potvrzení lékaře.
  2. Posudek lékaře – týká se Vašeho zdravotního stavu a je nutné, aby ho vyplnil Váš lékař, pokud ležíte v nemocnici, lékař, který Vás ošetřuje.
  3. Dotazník žadatele – v tiskopisu je třeba vyznačit ty úkony, které sám/sama nezvládnete, popř. zvládnete s pomocí druhé osoby.
  4. Informace o zpracování osobních údajů k žádosti.

Vyplněnou žádost včetně všech příloh nám můžete doručit osobně či zaslat poštou
na adresu DpS Sloupnice, Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice, nebo mailem: socilani2@ddsloupnice.cz, socialni3@ddsloupnice.cz, domov@ddsloupnice.cz

Podáním žádosti mám zaručeno, že mě přijmete?

Vaše žádost bude posouzena smluvní lékařkou, popřípadě jiným odborným lékařem, a bude provedeno sociální šetření k Vaší žádosti. Podle zjištěných skutečností budete vyrozuměn/a, zda jste byl/a zařazen/a do seznamu čekatelů na umístění. V případě zamítnutí Vaší žádosti Vám bude písemně sdělen důvod zamítnutí.

Jak dlouho budu čekat na přijetí?

Čekací doba je závislá na uvolnění místa. Pohybuje se od půl do jednoho roku.

Mohu si podat žádost ještě do jiného domova?

Ano, můžete. Je to Vaše rozhodnutí.

Kolik budu platit za pobyt? Slyšel/a jsem, že v domově musím odevzdat celý svůj důchod, z kterého dostanu jen kapesné. Je to pravda?

Za pobyt v domově se platí za bydlení dle počtu lůžek na pokoji a za stravování dle druhu stravy (strava racionální/diabetická). V případě, že by Váš příjem nestačil na úhradu nákladů bydlení a stravy, vždy Vám náleží kapesné v minimální výši 15% z Vašeho příjmu. Je možné zřídit si u nás svůj depozitní účet a na tento účet si peníze ukládat.

Přijmete mne, i když mám malý důchod?

Ano, ale budeme rádi, pokud se Vaši blízcí budou spolupodílet na úhradě nákladů spojených s Vaším pobytem v domově.

Jak je to u vás s lékařskou péčí? Jak je to s návštěvami odborných lékařů?

Do domova dochází smluvní lékařka pravidelně třikrát týdně a dále při akutních případech. O klienty pečují všeobecné sestry a obslužný personál, který zajišťuje potřebnou péči a pomoc našim klientům (podávání léku, pomoc při hygieně, stravování, pohybu apod.) Pokud je Váš odborný lékař v naší spádové oblasti (okr. Svitavy), zajistíme pak další potřebné kontroly také u tohoto lékaře. V případě, že je tento lékař mimo spádovou oblast, můžeme Vás přehlásit
do odborné ambulance v naší oblasti.

Jak je to u Vás se stravováním? K čemu je nutriční péče? 

V našem zařízení máme vlastní kuchyni, kde vaříme jak normální (racionální), tak dietní stravu. Strava je podávána pětkrát denně v hlavní jídelně domova nebo na jídelnách jednotlivých oddělení. V případě alergie na některé potraviny je vhodné, abyste nás o alergii informoval/a, a Vaše strava tomu bude přizpůsobena.

V péči o klienty domova pro seniory věnujeme zvláštní pozornost také nutriční péči. Správně načasovaná nutriční podpora může významně pomoci v udržení kvality života a soběstačnosti. Mezi konkrétní činnosti nutriční terapeutky patří sledování stavu výživy, pravidelné vážení, provádění nutričního screeningu, zajištění dietního stravování, upravování konzistence stravy apod.

Musím se zde přihlásit k trvalému pobytu?

Přihlášení k trvalému pobytu není podmínkou přijetí do našeho domova. Budeme však rádi, pokud se k trvalému pobytu v obci Sloupnice přihlásíte.

Jak je to s praním prádla?

Prádlo pereme v naší prádelně. Personál prádlo označí. Pokud máte vlněné oblečení, doporučujeme, aby Vám je prala rodina.

Můžu si vzít do domova svůj nábytek, televizi, rádio?

Každý klient má k dispozici polohovací postel, mobilní jídelní stolek, noční stolek, šatní skříň a poličku. Podporujeme to, aby si každý klient přinesl své osobní věci, na které je zvyklý a které má rád – např. fotografie, obrázky, oblíbený hrnek, oblíbené povlečení, přehoz na postel. Pokud to umožňuje velikost a uspořádání pokoje, je možné vzít si do domova i vlastní křeslo. Televizi nebo rádio si po domluvě se spolubydlícími můžete do domova také vzít. Poplatky za používání těchto spotřebičů si budete hradit sám/sama.

Mám domácího mazlíčka. Můžu si ho k Vám vzít?

Bohužel toto není možné.

Jsem věřící. Budu moci navštěvovat bohoslužby?

V našem zařízení je kaple, kde se konají ekumenické bohoslužby. Tato kaple je veřejně přístupná, takže ji můžete navštěvovat kdykoli.

Jakou máte v domově nabídku kulturních akcí?

V domově máme knihovnu, pořádáme pro klienty různé akce např. opékání buřtů, výlety, návštěvu restaurace, vystupují zde děti z okolních mateřských, základních i středních škol, oslovujeme během roku různé umělce, kteří nás navštěvují se svými programy, navázali jsme spolupráci se zdravotními klauny, probíhá zde canisterapie, jednou týdně je video kavárnička, každý měsíc na jednotlivých odděleních máme tzv. oslavičky (narozeniny, jmeniny atd.), klienti se mohou setkávat při ručních pracích, zpívání, nebo čtení.

Jak je to u Vás s vycházkami a návštěvami?

Vycházky pro klienty jsou neomezené, vždy je ale vhodné svůj odchod oznámit personálu z důvodu vlastní bezpečnosti. Návštěvy jsou možné denně do uzavření budovy. Pokud budete chtít jít na delší dobu ke svým blízkým na dovolenku, je vhodné tuto skutečnost nahlásit alespoň dva dny předem (nutné připravit léky, poskytnutí vratky za jídlo).

Když budu delší dobu na dovolence, kolik budu platit?

V případě dlouhodobého pobytu mimo domov (návštěva u rodiny, pobyt v nemocnici) se Vám bude vracet část za stravné a část příspěvku na péči.  Při pobytu v nemocnici se příspěvek na péči nevrací.

Jsem kuřák. Může se u Vás kouřit?

V Domově máme vyhrazené prostory na kouření. Mimo tyto prostory je kouření zakázáno.