Vývoj našeho domova

Historie našeho domova sahá až do roku 1867. Tehdy se začalo se stavbou kláštera pro sestry Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, které se věnovaly výuce dívek ze Sloupnice a širokého okolí. Na stavbu byl použit materiál jak z nedalekého lomu, tak i ze vzdáleného Kyšperka. Ale především se na dostatku materiálu podepsali sami místní obyvatelé. Vozili na stavbu kámen, písek, stavební dříví a to většinou bez nároku na odměnu.

Historická budova domova pro seniory Sloupnice
Historická budova domova pro seniory Slupnice

Vyučování začalo v roce 1869 a trvalo až do roku 1942. Do té doby byl klášter, sestry i chovanky téměř samostatné díky velkému hospodářství, které ke klášteru patřilo. Původně dvoupodlažní budova byla v roce 1925 rozšířena o třetí poschodí.

Uzavřením školy děti o vzdělání nepřišly. Ve vsi už stála veřejná škola, jejíž učitelé žáky přijali s otevřenou náručí. Hlavním důvodem k uzavření školy byla domluva s nemocnicí v Litomyšli, která uvítala možnost přesunout děti nemocné záškrtem a spálou do nových prostor. Z učitelek se tak rázem staly ošetřovatelky. 

Škola se do budovy již nikdy nevrátila. Po dětech ošetřovatelky začaly pečovat o seniory a z domu se stal Charitní domov pro přestárlé. V 50. až 70. letech procházela budova stavebními úpravami a bylo zrušeno hospodářství. 

Od roku 1985, kdy museli řádové sestry opustit klášter, v domově pracují pouze civilní zaměstnanci. V roce 2015 byla budova i pozemky kláštera navráceny Kongregaci Milosrdných sester sv. Karla Boromejského a kongregace obci Sloupnice od té doby budovu i pozemky pronajímá za podmínky, že zde bude i nadále provozován domov pro seniory.

Historická budova domov pro seniory Sloupnice