Kdo jsme a kde nás najdete?

Domov důchodců Sloupnice najdete v budově bývalého kláštera uprostřed dlouhé obce Sloupnice, asi 5 km od Litomyšle. Oficiálně jsme příspěvkovou organizací a zajišťujeme služby, které jsou registrované rozhodnutím Krajského úřadu Pardubického kraje č. KrÚ 70858/2020/OSV EO ze dne 30. 9. 2020. 

A jaké služby to jsou? 

O klienty se nepřetržitě stará tým pracovníků, ve kterém jsou zastoupeny: všeobecné sestry, pracovníci v soc. službách (přímé péči), aktivizační pracovnice, sociální pracovnice, kuchařky, uklízečky, pracovnice prádelny, recepční a další kolegové, kteří pomáhají s chodem domova důchodců. 

Pouze o bezproblémovém chodu však naše práce rozhodně není. Jsme si vědomi důležitosti péče o seniory a v této citlivé chvíli pečujeme nejen o ně, ale také i o blízkou rodinu, pro kterou je rozhodnutí o domově důchodců často velice těžké. 

Zajišťujeme potřebnou podporu seniorům, každodenní péči a bezpečí, na které mají nárok v jakémkoliv věku, zdravotním stavu nebo sociální situaci. To, že nemohou žít ve svém roky budovaném přirozeném prostředí je často velice bolestné zjištění. My se snažíme změnu zmírnit a vytvářet příjemné a šťastné okamžiky.