Jak trávíme volný čas?

Víme, že péče pouze o tělesnou schránku nestačí. Ke spokojenému stáří je nutné také rozvíjet, zaměstnávat a bavit i mysl. Proto pro naše klienty pravidelně připravujeme nejrůznější aktivity. 

Akce jsou vybírány podle přání klientů, jejich fyzických i psychických schopností a také podle finanční možnosti domova a dostupnosti. Při realizaci všech aktivit přihlížíme ke schopnostem a zájmům klientů. Aktivity nabízíme, nikdy nenutíme. Důležitá je motivace, pozitivní naladění, vzájemná komunikace a chuť pro sebe i pro druhé něco udělat.

Je třeba mít vždy na mysli, že každý z nás potřebuje někam patřit, potřebuje zázemí. Také má potřebu být prospěšný a užitečný. Programy, které dávají možnost uplatnit se v činnostech, za které klient dostane ocenění a uznání jeho lidské hodnoty, jsou zdrojem pocitu vlastní ceny, a tím i životní energie. Tento pocit, který je nutný ke zdravému stárnutí a k vědomí smyslu života, se snažíme udržet co nejdéle i v našem Domově.

Kontakty s přirozeným prostředím klienta se snažíme zprostředkovat prostřednictvím odebírání denního tisku, který mají možnost si zapůjčit a přečíst v přízemí domova nebo na požádání doneseme, návštěvou místního obchodu, restaurace, pošty a kostela a to dle zdravotního stavu klientů.

Stimulace myslů

Sluch, zrak, chuť a hmat jsou naše smysly, a aby se rozvíjely, potřebují být stimulovány. Podněcují naše myšlení, a tak vytvářejí naše reakce a chování. Pro stimulování smyslů však nemusíme chodit daleko, stačí si začít všímat běžných činností v každodenním životě. 

Hmat stimulujeme hlazením, doteky s domácími zvířaty, při oblékání.

Čich se stimuluje vůněmi, při jídle a vaření.

Zrak se stimuluje vycházkami do přírody, v ulicích obce a používáním barevných pomůcek.

Sluch se stimuluje vnímáním dopravního ruchu, vnímáním smíchu, pláče, poslechem písní.

Chuť se stimuluje přijímáním léků, pestré stravy i cukrovinek.

Smyslová stimulace udržuje aktivitu mozku, trénuje paměť a umožňuje život skutečně prožívat. Pracovníci v přímé péči, zdravotní pracovníci a aktivizační pracovníci, kteří cíleně se smyslovými podněty pracují, pomáhají vytvářet klientům zajímavější a plnější život.

Bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecký pedagogicko-ošetřovatelský koncept podporující vnímání, komunikaci a pohybové schopnosti člověka. Připomíná klientům život, který žili před nemocí. Při uplatňování zásad bazální stimulace připomínáme klientům milé doteky, zvuky, vůně, události.

Pomocí doteků provádíme u klienta zklidňující, nebo naopak povzbuzující stimulaci, pomocí které si klient uvědomuje sám sebe, svoje tělo.

Validace dle Naomi Feil

Metoda validace Naomi Feil je metodou komunikace s lidmi, která pomáhá porozumět dezorientovaným klientům bez ohledu na to, kde se právě ve svém vnitřním světě nacházejí. Validace pomalu odstraňuje pocit strachu u klienta, posiluje jeho sebehodnocení a umožňuje mu v klidu a důstojně prožít závěrečnou etapu života.

Reminiscenční terapie

Reminiscenční terapie neboli terapie vzpomínkou je jednou ze základních terapií u pacientů s demencí. Terapie je založena na faktu, že vědomosti a vzpomínky zůstávají uloženy v dlouhodobé paměti.

Reminiscenční terapie probíhá individuálně, nebo ve skupině.

Individuální vzpomínání se děje formou terapeutického posezení s klientem a jeho vzpomínkami, používáme fotografie a staré předměty, které se váží k danému tématu.

 

V případě skupinové reminiscence vzpomínáme ve skupině klientů prostřednictvím rozhovoru nebo činnosti ve skupině. Společně vaříme, zpíváme nebo posloucháme hudbu. Pro skupinu vybíráme obecné pomůcky, které všichni znají, fotky herců z filmů pro pamětníky, věci z domácnosti, které kdysi denně používali.

Cílem terapie je aktivovat nervové spoje v mozku a pokusit se zachovat paměťové dráhy, jejichž úbytek je u našich klientů v důsledku Alzheimerovy demence rapidní a rychlý. Zejména se snažíme o navození atmosféry a zlepšení nálady a tím celkového stavu klienta, který je v důsledku nemoci dezorientován a vzpomínka mu pomáhá se ukotvit.

Tréninky paměti

Tréninky paměti jsou systematické a řízené procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí za účelem dosažení lepších nebo udržení současných mentálních schopností.

Trénování paměti je typem náročné duševní aktivity, jež je důležitá po celý život a i ve starším věku je tedy významnou složkou zdravého životního stylu. Trénování paměti je jedním ze způsobů udržování duševní svěžesti a samostatnosti během postupujícího věku. V našem domově také trénujeme paměť pomocí vědomostní soutěže AZ-kvíz.

Muzikoterapie

Muzikoterapie je soubor léčebných postupů využívající hudbu k adaptaci klienta, také k uklidnění, relaxaci a zpříjemnění pobytu v domově. V muzikoterapii si musíme dávat pozor na to, co hrajeme, tj. výběr písniček, ale hlavně na to, proč to děláme. Jestli chceme lidi potěšit, rozveselit, dodat jim dobrý pocit uspokojení a také vysvětlovat texty písniček.

Muzikoterapii také využíváme u ležících klientů při poslechu hudby dle jejich přání, potřeby a zdravotního stavu klientů a dle možnosti aktivizačního pracovníka.

Většina našich klientů při pasivním poslechu hudby pookřeje, zavzpomíná na „staré dobré časy“ a na svoje mládí.

Aromaterapie a dotyková terapie

V našem Domově používáme aromaterapii a dotekovou terapii. Jsou to terapie, léčící dotekem a vůní. Dotek je nejjednodušší formou komunikace, která nic nestojí a přece tolik potěší. Klient odpočívá na lůžku poslouchá relaxační hudbu a při tom vdechuje aromatické esence.

Používané esence :

  1. rozmarýn – povzbuzuje koncentraci a činnost mozku
  2. jasmín – odstraňuje strach, zlepšuje náladu
  3. máta peprná – pozvedá sebevědomí
  4. citron – zlepšuje náladu, podporuje koncentraci
  5. meduňka – působí proti stresu a depresím
  6. santalové dřevo – zlepšuje náladu

Kondiční cvičení

Cílem cvičení je zachovat si co nejdéle pohyblivost celého těla. Rozcvičit i ztuhlé části za pomoci cviků a pomůcek. Program cvičení je přizpůsoben zdravotnímu stavu klientů. Cvičení probíhá individuálně na pokoji klienta nebo skupinově na rehabilitaci – Tancování na židlích.

Cvičení má blahodárné účinky nejen na udržení kondice, ale i na odstranění mnoha poruch. Zlepšuje kardiovaskulární systém, nervový systém, krevní oběh a svalovou koordinaci. Cvičení rovnováhy také pomáhá snižovat riziko pádu a vzniku zlomeniny a zlepšuje udržení kondice i soběstačnosti. 

Canisterapie a felinoterapie

Canisterapie neboli léčba psí láskou a felinoterapie neboli léčba kočičí láskou patří mezi nejoblíbenější. Pomocí canisterapie a felinoterapie je možné zlepšit citové, rozumové a pohybové schopnosti klientů. 

Canisterapie a felinoterapie přispívá ke zlepšení psychické pohody, pomáhá zvýšit koncentraci, rozvíjet verbální i neverbální komunikační dovednosti a motorickou obratnost. Pes a kočka uspokojuje potřeby klientů a potřebu tělesného kontaktu, napomáhá ochotnějšímu přístupu k rehabilitaci, k částečnému obnovování hmatových vjemů a uvolňování křečí.

Oslavy a oslavičky

Pravidelně slavíme životní výročí našich klientů a nezapomínáme ani na oslavu různých svátků.

Pečení

Pro všechny, co rádi vaří nebo rádi mlsají, máme pečení. Klienti vždy navrhnou, co by si rádi upekli, a po upečení si to při šálku kávy nebo čaje také společně sníme v naší Kavárničce.

Vycházky

Za pěkného počasí zajišťujeme pro méně pohyblivé klienty na vozíčcích vycházky na zahradu, po okolí domova, na nákup a do restaurace. Tuto službu zajišťují aktivizační a pracovníci v sociálních službách, ale také dobrovolníci. Vycházky jsou častým přáním našich klientů. Dvakrát do roka jedeme na odpolední výlet k lesu a po památkách.

Ruční práce

Je to dílnička určená všem klientům, kteří ještě nemají zájem složit ruce v klín. Mohou si zde zkrátit „dlouhou chvíli“ různými ručními pracemi – pletením, šitím, vyšíváním a svými výrobky vyzdobit pokoje a prostředí domova.

Předčítání knih, novin a časopisů

Pro klienty, kterým už zrak neslouží tak dobře jako dříve, ale i ostatním, kteří si rádi ve společnosti poslechnou nahlas čtenou beletrii, se pořádají skupinová předčítání. U imobilních obyvatel domova probíhá individuální předčítání z vybrané knížky, časopisu nebo měsíčníku přímo na pokoji. 

Cestománie

Klienti  Domova mají možnost dle svého přání si vybrat, kam by se rádi podívali po Čechách nebo i do zahraničí a strávit příjemné odpoledne.

Zdravotní klaun

Zdravotní klauni ochotně klientkám a klientům naslouchají a v historkách a scénkách se s nimi vracejí do dob, kdy vedli aktivní život.

Kulturní programy v domově

Velkou oblibu mají různá kulturní představení. Jsou jimi například živé hudební vystoupení, bály, módní přehlídky, vystoupení dětí z mateřských škol i besedy s různými lidmi.