Příjemnou noc  Je středa 27.5.2020   Svátek má:  Valdemar    Zítra:  Vilém  


Úvodní text: Vítejte na našich stránkách
Oznámení o změně na pozici ředitele Domova pro seniory Sloupnice
Dnem 20.5.2020 byl ředitelem DpS Sloupnice jmenován Ing. Pavel Tupec
Domov pro seniory Sloupnice

příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

Vážení blízcí našich klientů,

od 25. 5. 2020 se na základě rozhodnutí Vlády ČR povolují návštěvy klientů v domovech
pro seniory. Spolu s klienty se na Vás moc těšíme.

V souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 jsme vypracovali postup pro průběh návštěv našich klientů tak, aby byla dodržena všechna bezpečnostní a hygienická opatření

Prosíme Vás, abyste dbali všech pokynů pracovníků domova. Věříme, že postupně se budou nařízení uvolňovat a bude vše volnější a klidnější.

 

Harmonogram návštěv:

Po – Pá           13,00               17,00              (poslední objednaná návštěva na 16.00 h)

So – Ne           10,00               17,00               (poslední objednaná návštěva na 16.00 h)

 

1. Návštěvu je nutné telefonicky objednat v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. na tel. č. 465549116 (recepce).

2. Délka návštěvy je stanovena na max. 1 hodinu. Počet návštěv u jednoho klienta max. 2x  týdně.

3. Klienta mohou současně navštívit max. 2 osoby (včetně dětí).

4. Každá navštěvující osoba si provede při vstupu do domova pro seniory dezinfekci rukou.

5. Každá navštěvující osoba použije naši látkovou roušku, kterou při odchodu vhodí do nádoby na použité látkové roušky dle pokynů recepce

6. Každá osoba musí před každou návštěvou vyplnit a podepsat vstupní čestné prohlášení, viz. příloha. Za nezletilé dítě, popř. osobu s omezenou svéprávností, vyplní čestné prohlášení jejich právní zástupce nebo opatrovník.

7. Pracovníkem recepce bude každé osobě při vstupu do domova změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu nad 37,0 0C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

8. Současně mohou být na oddělení max. 3 návštěvy.

9. Návštěvy se zdržují na pokoji klientů. V případě příznivého počasí je možné uskutečnit návštěvu na zahradě domova pro seniory.

Dne: 21.5.2020                                                       Ing. Pavel Tupec,  ředitel DpS Sloupnice
Domov pro seniory Sloupnice

příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

 

Informace pro veřejnost

 

1.      Poskytování péče v Domově probíhá bez omezení.

 

2.      Máme zpracovaný soubor preventivních opatření, podle nich postupujeme.

 

3.      Moniturujeme situaci, sledujeme informace, jsme ve spojení s našim zřizovatelem.

 

4.      Nikdo z klientů ani zaměstnanců neonemocněl, ani není v karanténě v souvislosti s koronavirem.

 

Kontaktní osoby pro podávání informací:

Obecné informace o provozu domova, zprostředkování kontaktu s klientem přes Skype:

Bc. Marcela Pavelková:         601 370 390

Mgr. Tereza Studničková:     739 630 505

Skype: Domov pro seniory Sloupnice

 

Informace o zdravotním stavu klientů:

Ivana Kotoučková:                 602 683 387

 

Hodiny, v nichž jsou dotazy zodpovídány:

Pondělí až pátek 7,00 – 14,30 hod.

 

Kontaktní osoba pro jednání s veřejností a médii:

Ing. Miroslav Šteyer              602 283 243

 

 

Ve Sloupnici dne: 20. 3. 2020

Pro další informace přejděte prosím do sekce aktuálněDomov pro seniory Sloupnice děkuje všem, kdo nám poskytli jakékoliv ochranné prostředky (šité roušky, respirátory, pláště, apod.) nebo i další pomoc a podporu. Moc si toho vážíme. 

UPOZORNĚNÍ PRO PŘÍBUZNÉ A PŘÁTELE

V rámci preventivních opatření, ve snaze zamezit průnik nákazy do domova, je s účinností
od 12. 5. 2020 povolen příjem balíčků pro klienty s dodržením pravidel předávání.

Děkujeme, že tato pravidla chápete, zdraví klientů a našich pracovníků k zajištění provozu je to nejdůležitější.

Balíček je možné předat recepčním domova při hlavním vchodu do budovy.

Balíček pro klienta by měl obsahovat pouze balené potraviny a nápoje. V případě, že budete chtít přinést něco z domácí kuchyně (bábovku, závin, apod.), žádáme Vás, aby vše bylo v plastovém obalu s víkem.

Balíčky budou přijímány:

PONDĚLÍ – PÁTEK od 8,00 hod. do 18,00  hod.

SOBOTA – NEDĚLE od 9,00 hod. do 18,00 hod.

 

                                                                   DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

                                                                                  Ing. Miroslav Šteyer

                                                                                   reditel@ddsloupnice.cz

                                                                                               602 283 243

 
Vážení rodinní příslušníci, příbuzní,
v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví je v platnosti od 10. března 2020 úplný ZÁKAZ NÁVŠTĚV v Domově pro seniory Sloupnice.

Pracovníci jsou připraveni Vám poskytnout informace po celý den. K dispozici je služba na recepci Domova, která Vám případně zprostředkuje např. předání dopisu, pozdravu Vašim blízkým, abyste alespoň tímto způsobem mohli zůstat v kontaktu.

Můžete se obracet na tel. č. recepce: 465 549 116, kde Vás recepční přepojí na jednotlivá oddělení.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Miroslav Šteyer, reditel@ddsloupnice.cz, 602 283 243


úvodní obrázek: foto skládačka