Příjemnou noc  Je pátek 23.10.2020   Svátek má:  Teodor    Zítra:  Nina  


Úvodní text: Vítejte na našich stránkách
Aktualita:
   
15.10.2020 Onemocnění covid-19

SOUČASNÁ SITUACE V DOMOVĚ PRO SENIORY SLOUPNICE V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

 

Bohužel ani Domovu pro seniory Sloupnice se COVID 19 nevyhnul. Ve středu 14.10.2020 byla zjištěna nákaza COVID–19 u jedné naší klientky. Ta je v současné době hospitalizována v nemocnici.

 

Na základě nařízení vlády jsou v Domově zakázány návštěvy a současně platí i zákaz vycházení klientů z Domova ven (s výjimkou zahrady Domova).  Zároveň prosíme příbuzné našich klientů, aby do domova nenosili či neposílali svým blízkým potraviny či jiné balíčky.

 

Všichni zaměstnanci dodržují nařízená epidemiologická opatření. Aktuálně je vedení Domova v úzkém kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí Pardubického kraje – Svitavy. Je nařízeno testování zaměstnanců a klientů, kteří byli s nakaženou klientkou v blízkém kontaktu. Aktuálně máme dostatečnou zásobu ochranných prostředků a desinfekce.

 

I přes toto nesnadné období se snažíme zabezpečit potřebnou péči všem našim klientům, na chodu ostatních oddělení domova se kromě zvýšených hygienických opatření nic nezměnilo. Děláme maximum, aby o naše klienty bylo postaráno co nejlépe.

 

V případě telefonických dotazů můžete kontaktovat vrchní sestru, sociální pracovnici, ředitele DpS.

 

I nadále trvá možnost telefonického spojení s Vašimi blízkými přes pevnou linku domova (v odpoledních hodinách), volání na mobil a také videorozhovor prostřednictvím aplikace Skype. Dopisy můžete posílat i mailem na socialni2@ddsloupnice.cz nebo socialni3@ddsloupnice.cz. Dopisy vytiskneme a předáme klientům.

 

                                    Ing. Pavel Tupec, ředitel Domova pro seniory Sloupnice

 
   
13.10.2020 Opatření č. 14

znak obce Sloupnice

Domov pro seniory Sloupnice

příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

Opatření č. 14 – Nařízení ředitele DpS dle usnesení vlády po dobu trvání nouzového stavu COVID-19:

Vláda ČR s účinností ode dne 9. října 2020 od 00:00 hod. do dne 25. října 2020 do 23:59 hod.                            

z a k a z u j e:

 

v domovech pro seniory návštěvy klientů s výjimkou:

·        klientů s omezenou svéprávností,

·        klientů se zdravotním postižením,

·        klientů, pokud to vyžaduje jejich psychický stav či sociální situace,

·        klientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Zdroj: USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 8. 10. 2020 o přijetí krizového opatření.

 

Vláda ČR usnesením ze dne 12. října 2020 od 00:00 hod.

n a ř i z u j e:

 

1.     všem klientům domova pro seniory zákaz vycházet mimo objekt či areál domova, ve kterém jim je poskytována sociální služba, s výjimkou

těch klientů, u kterých by došlo tímto nařízením k závažnému ohrožení psychického či zdravotního stavu, a to po dobu trvání nouzového stavu,

zákaz vycházení se nevztahuje (dle doporučeného postupu MPSV č. 14/2020) na areál zařízení (zahrada, dvůr).

2.     všem domovům pro seniory seznámit s opatřením stanoveným v bodu 1. tohoto textu všechny klienty, kterým je uložen zákaz, případně jejich ustanovené opatrovníky;

3.     klienti domova jsou se zákazem vycházení seznámeni vedoucími pracovníky jednotlivých odděleních. Zároveň jsou informování pracovníky recepce, sociálními pracovníky a pracovníky v přímé obslužné péči.

Na nástěnkách domova jsou vyvěšeny písemné informace formou cedule.

 

Zdroj: USNESENÍ VLÁDY ČR ze dne 12. 10. 2020 o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu – zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb.

13. října 2020                          Ing. Pavel Tupec

ředitel

 
   
11.10.2020 Domov pro seniory Sloupnice hledá...

Domov pro seniory Sloupnice hledá

spolehlivého a týmového kolegu/kolegyni se zájmem o práci

klipárt zdravotní sestra

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ SESTRA

Nabízíme:

·         Smysluplnou práci na plný úvazek

·         5 týdnů dovolené

·         Příplatek za směnnost  

·         Zvláštní příplatek

·         Poukázky v hodnotě 1.800,-Kč

·         Příspěvky na obědy

·         „Sick days“ (3 dny)

·         Bezplatné vzdělávání

·         Vstřícnost při plánování služeb

 

Požadujeme:

 

·      Vzdělání všeobecná zdravotní sestra,

      výkon práce bez dohledu

·      Potravinářský průkaz

·      Výpis z Rejstříku trestů

·      Schopnost týmové spolupráce

·      Trpělivost, pečlivost, ochota

·      Odolnost vůči stresu

·      Praxe v podobném zařízení výhodou

                                                                                 

Náplň práce:

 

·         Práce v nepřetržitém provozu.

·         Ošetřovatelské úkony odbornosti 913, indikované praktickým lékařem.

·         Vedení zdravotně ošetřovatelské dokumentace.

 

                                                                      

Kontaktní osoba:                     Ivana Kotoučková – vrchní sestra

                                                        Tel.: 602 683 387

                                                        mail: vrchni@ddsloupnice.cz

 
   
4.10.2020 Nabídka práce

DOMOV PRO SENIORY SLOUPNICE HLEDÁ ZÁJEMCE O PRÁCI - BRIGÁDNÍKY ANEB LÍTÁME V TOM SPOLEČNĚ….

 

Letošním heslem Týdne sociálních služeb, který se měl konat v druhém říjnovém týdnu, bylo: Lítáme v tom společně. Z důvodu nutných epidemiologických opatření se letošního Týdne sociálních služeb aktivně nezúčastníme, avšak v duchu jeho hesla se na Vás obracíme s žádostí o pomoc.

Jedním z doporučení MPSV pro poskytovatele sociálních služeb je vytvoření pracovních záloh – brigádníků, kteří by v případě pracovní neschopnosti našich pracovníků vypomohli v zajištění služeb na všech úsecích našeho zařízení. Obracíme se proto na Vás, na širší veřejnost, máte-li zájem nám pomoci v péči, v prádelně, v kuchyni, v úklidu, můžete se přihlásit do naší databáze „záloh pracovníků“.  V případě potřeby využití Vaší pomoci bude s Vámi sepsána dohoda o provedení práce. Budou Vám samozřejmě poskytnuty ochranné pomůcky a zajištěna možnost stravování (oběd).

Případní zájemci mohou kontaktovat paní Libuši Zachařovou, tel. 725 700 392

Senioři jsou v dnešní době jednou z ohrožených skupin osob, a to, aby byla co nejlépe zajištěna jejich péče a ochrana, je zájmem celé společnosti.  Děkujeme za pomoc a spolupráci. Lítáme v tom společně….

 

                                                                                   Pracovníci Domova pro seniory Sloupnice

 

 

 


úvodní obrázek: foto skládačka