Příjemnou noc  Je úterý 11.8.2020   Svátek má:  Zuzana    Zítra:  Klára  


Úvodní text: Vítejte na našich stránkách

Vážení blízcí našich klientů,

od 25. 5. 2020 se na základě rozhodnutí Vlády ČR povolují návštěvy klientů v domovech
pro seniory. Spolu s klienty se na Vás moc těšíme.

V souladu s Doporučeným postupem MPSV č. 10/2020 pro aplikaci návštěv u klientů v zařízeních sociálních služeb od 25. 5. 2020 jsme vypracovali postup pro průběh návštěv našich klientů tak, aby byla dodržena všechna bezpečnostní a hygienická opatření

Prosíme Vás, abyste dbali všech pokynů pracovníků domova. Věříme, že postupně se budou nařízení uvolňovat a bude vše volnější a klidnější.

 

Harmonogram návštěv:

Po – Pá           13,00               17,00              (poslední objednaná návštěva na 16.00 h)

So – Ne           10,00               17,00               (poslední objednaná návštěva na 16.00 h)

 

1. Návštěvu je nutné telefonicky objednat v pracovní dny od 9.00 do 15.00 hod. na tel. č. 465549116 (recepce).

2. Délka návštěvy je stanovena na max. 1 hodinu. Počet návštěv u jednoho klienta max. 2x  týdně.

3. Klienta mohou současně navštívit max. 2 osoby (včetně dětí).

4. Každá navštěvující osoba si provede při vstupu do domova pro seniory dezinfekci rukou.

5. Každá navštěvující osoba použije naši látkovou roušku, kterou při odchodu vhodí do nádoby na použité látkové roušky dle pokynů recepce

6. Každá osoba musí před každou návštěvou vyplnit a podepsat vstupní čestné prohlášení, viz. příloha. Za nezletilé dítě, popř. osobu s omezenou svéprávností, vyplní čestné prohlášení jejich právní zástupce nebo opatrovník.

7. Pracovníkem recepce bude každé osobě při vstupu do domova změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu nad 37,0 0C nebo jiný pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.

8. Současně mohou být na oddělení max. 3 návštěvy.

9. Návštěvy se zdržují na pokoji klientů. V případě příznivého počasí je možné uskutečnit návštěvu na zahradě domova pro seniory.

Dne: 21.5.2020                                                       Ing. Pavel Tupec,  ředitel DpS Sloupnice

úvodní obrázek: foto skládačka