Dobré dopoledne  Je pondělí 10.5.2021   Svátek má:  Blažena    Zítra:  Svatava  


Úvodní text: Vítejte na našich stránkách
Aktualita:
   
3. 5. Povolení návštěv v DpS Sloupnice a vycházek mimo budovu a areál

Domov pro seniory Sloupnice

příspěvková organizace

Horní Sloupnice 258, 565 53 Sloupnice

 

Opatření č. 5/D

Povolení návštěv v DpS Sloupnice a vycházek mimo budovu a areál  s účinností od 1. 5. 2021

 

Klienti mají návštěvy povolené při splnění níže uvedených opatření:

Povolený vstup se vztahuje na návštěvníky v případě, že návštěvník:

1.      doloží potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19, a to v době 90 dnů přede dnem návštěvy,

nebo

2.      doloží doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření (laboratorní test) nebo POC testu (antigenní test) na přítomnost SARS CoV-2, který není starší více než 48 hodin před zahájením návštěvy,

nebo

3.      se prokáže potvrzením o ukončeném očkování na COVID-19, kdy od aplikace druhé očkovací dávky (v případě dvoudávkového schématu) nebo od aplikace první dávky očkovací dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

Návštěvník = každá osoba, tedy i osoba nezletilá.

Návštěvy v Domově pro seniory Sloupnice

Harmonogram návštěv:

Návštěvy s platnými doklady:

PO – PÁ         13,00 – 17,00 hod.     (poslední objednaná návštěva na 16,00 hod.)

SO – NE         10,00 - 17,00 hod.      (poslední objednaná návštěva na 16,00 hod.)

 

Pravidla návštěv:

1.      Návštěvu je nutné telefonicky objednat v pracovní dny od 9,00 do 14,00 hod.
na tel. č. 465549116 (recepce).

2.      Délka návštěvy je stanovena na 1 hodinu. Frekvence návštěv u jednoho klienta je neomezená.

3.      Klienta mohou současně navštívit max. 2 osoby (včetně dětí).

4.      Každá navštěvující osoba si provede při vstupu do domova pro seniory dezinfekci rukou, nasadí respirátor, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. (možnost zakoupení v lékárnách)

5.      Respirátor musí být prokazatelně nový, nepoužitý.

6.      Každá navštěvující osoba musí vyplnit a podepsat vstupní Čestné prohlášení
(Příloha č. 1) a doložit jeden z následujících dokladů:

·         potvrzení lékaře o prodělaném onemocnění COVID-19, a to v době 90 dnů přede dnem návštěvy,

nebo

·         doklad o negativním výsledku RT-PCR vyšetření (laboratorní test) nebo POC testu (antigenní test) na přítomnost SARS CoV-2, který není starší více než 48 hodin před zahájením návštěvy,

nebo

·         potvrzení o ukončeném očkování na COVID-19, kdy od aplikace druhé očkovací dávky (v případě dvoudávkového schématu) nebo od aplikace první dávky očkovací dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.

 

7.      Za nezletilé dítě, popř. osobu s omezenou svéprávností, vyplní čestné prohlášení jejich právní zástupce nebo opatrovník.

8.      Pracovníkem recepce bude každé osobě při vstupu do domova změřena teplota. Pokud navštěvující osoba má teplotu nad 37,0 0C nebo jiný pozitivní příznak nemoci COVID-19, je návštěva zakázána.

9.      Současně mohou být na oddělení max. 3 návštěvy po dvou osobách.

10.  Návštěvy se zdržují na pokoji klientů. V případě příznivého počasí je možné uskutečnit návštěvu na zahradě domova pro seniory.

 

 

Postup jednotlivých úseků při návštěvách v DpS Sloupnice

Recepce:

Objednávání návštěv:

1.      Recepční zaznamenává objednávky návštěv do „Objednávkového listu pro návštěvy“ - jednodenní tabulky (Příloha č. 2). (Každé patro má svoji tabulku.) Objednávky návštěv vede pouze recepční, a to ve všední dny od 9,00 do 14,00 hod.

 

2.      Pravidlem objednávek návštěv jsou:

·         1 návštěva na jednom pokoji,

·         3 návštěvy ve stejnou dobu na jednom oddělení.

3.      Recepční upozorní návštěvu, že vymezený čas je 1 hodina, dohodnutá již
při objednávce.

4.      Recepční v 14,00 hod. uzavře objednávku a poté zavolá telefonicky na jednotlivá patra, aby si pracovníci kopie objednávek návštěv na následující den vyzvedli
na vrátnici. V případě pátku, recepční předává objednávky návštěv na celý víkend
a pondělí.

Originály objednávek a dokumenty Čestného prohlášení recepční ukládá do složky „Návštěvy klientů v době mimořádného opatření“ po dobu trvání nouzového stavu.

5.      Složka s dokumenty podléhá pravidlům ochrany osobních údajů.

6.      Po uplynutí nouzového stavu předá recepční dokumenty k archivaci hospodářce.

 

Vlastní návštěva:

1.      Dveře do budovy domova jsou vždy zavřeny. Před vchodem do budovy je umístěn stolek s dokumenty (Čestné prohlášení, Opatření č. 5) a psacími potřebami.

2.      Recepční pracuje při kontaktu s návštěvou vždy s respirátorem na ústech.

3.      Po příchodu návštěvy recepční dohlédne na dezinfekci rukou návštěvy, nasazení respirátoru a změří tělesnou teplotu. Následně nechá vyplnit Čestné prohlášení, zkontroluje jeho úplnost a zároveň zhodnotí riziko návštěvy. Pokud v Čestném prohlášení shledá pozitivní příznak nemoci COVID-19, má povinnost návštěvu zakázat.

4.      V případě, že příznaky nemoci COVID-19 neshledá, zkontroluje platnost žádaných dokumentů (viz.bod 6 Pravidel návštěv), udělá si jejich kopii (ta se stává součástí přílohy Čestného prohlášení) a ověří totožnost osoby, která je předkládá.

5.      Poté recepční pustí návštěvu na oddělení (nebo do návštěvní místnosti v přízemí budovy, pokud návštěva nebude probíhat v patře budovy – Příloha č. 3 Dodatek k aktuální situaci).

6.      Pokud to dovolí zdravotní stav klienta a počasí, recepční doporučí uskutečnění návštěvy ve venkovních prostorách domova (posezení ve dvoře, na zahradě).

7.      Při odchodu návštěvy recepční nabídne prázdný tiskopis Čestné prohlášení k případné další návštěvě, upozorní na vyplnění formuláře v den návštěvy.

8.      V 17,00 hod., v případě potřeby, upozorní návštěvy ve venkovních prostorách o jejich ukončení. (Na oddělení upozorní PSS).

 

Úsek přímé péče (PSS)

1.      Pracovníci jednotlivých pater si po 14,00 hod. po domluvě s recepční vyzvednou Objednávkový list návštěv na následující den a v pátek na celý víkend a pondělí.

2.      Objednávky návštěv dělá pouze recepční, v pracovní dny, v čase od 9,00 – 14,00 hod.

3.      Při příchodu návštěvy na patro, se domluví s návštěvou, zda návštěva bude probíhat venku nebo na pokoji.

4.      V případě, že aktuální situace neumožní návštěvy na pokojích klientů v patře, PSS dle informace od pracovníka recepce, že návštěva se již dostavila, klienta informuje,
a případně dle potřeby jej doprovodí do přízemí budovy a zpět. (Příloha č. 3 Dodatek k aktuální situaci).

5.      V 17,00 hod., v případě potřeby, upozorní návštěvy na oddělení o jejich ukončení. (Ve venkovních prostorách upozorní recepční).

6.      Kopii Objednávkového listu PSS po ukončení návštěv dá ke skartaci.

Návštěva ve venkovních prostorách

1.      Při návštěvě na zahradě, ve dvoře pomůže PSS s přesunem klienta na vozík.

2.      Pro pobyt návštěvy venku PSS upozorní návštěvu na dodržování odstupu 2 m
od dalších osob.

3.      Po návratu z venku PSS pomůže s přesunem klienta z vozíku. Vydezinfikuje madla vozíku.

Návštěva v pokoji

1.      Návštěva na oddělení bude probíhat pouze na pokoji klienta. Není možný volný pohyb
po oddělení.

2.      Po dobu návštěvy na pokoji je zajištěno větrání. (ne průvan)

3.      Po odchodu návštěvy PSS dezinfikuje EKACINem nebo STÁRem jídelní stolek, židle, stůl, kliku u dveří. (Dezinfekční prostředek nastříká na oranžový hadr a poté otře povrchy.)

 

Vycházky klientů mimo budovu a areál  (zahradu a dvůr)

Domova pro seniory Sloupnice

Jsou umožněny:

1.      Klientům po ukončeném očkování na COVID-19

(ukončené očkování = od aplikace druhé očkovací dávky (v případě dvoudávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací dávky (v případě jednodávkového schématu) uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19)

2.      Ostatním klientům za podmínek:

-          klient je bezprostředně po návratu umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny,

-          umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů.

 

Klienti v průběhu vycházek používají respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), např. respirátor typu FFP2, KN95 (v dostání v lékárnách).

___________________________________________________________________________

Přílohy:

Příloha č. 1 - Čestné prohlášení pro návštěvy klientů

Příloha č. 2 - Objednávkový list pro návštěvy

Příloha č. 3 – Dodatek k aktuální situaci v DpS Sloupnice

Příloha č. 4 – Stručný výběr pravidel Opatření č. 5 pro klienty DpS Sloupnice a na web

 

 

Dne: 3. 5. 2021                                                          RNDr. Dušan Raček, MBA

 ředitel DpS Sloupnice

 

 

Dodatek k aktuální situaci v Domově pro seniory Sloupnice
s platností od 1. 5. 2021

 

1.     Návštěvy klientů patra, kde nejsou klienti v izolaci, jsou povoleny se vstupem návštěvy na patra budovy dle pravidel návštěv.

U P O Z O R Ň U J E M E

že návštěvy klientů z patra, kde jsou klienti v izolaci, budou probíhat v následujících pravidlech:

1.     Pracovníci přímé péče jsou o objednaných návštěvách klientů předem informováni pracovníkem recepce (objednávkový list si vyzvedávají v recepci na každý následující den a v pátek na celý víkend a pondělí).

2.     V čase, kdy se objednaná návštěva dostaví do recepce, pracovník recepce volá telefonicky na konkrétní patro domova a informuje pracovníky přímé péče, ti informují klienta a v případě potřeby ho doprovodí (odvedou nebo odvezou pomocí invalidního vozíku) do návštěvní místnosti v přízemí budovy.

3.     V případě hezkého počasí doporučujeme průběh návštěvy v zahradě domova.

4.      Před ukončením návštěvy informuje opět pracovník recepce pracovníka přímé péče, který v případě potřeby doprovodí (odveze) klienta zpět na oddělení.

 

 

Dne: 3. 5. 2021                                                          RNDr. Dušan Raček, MBA

 ředitel DpS Sloupnice

 

 


úvodní obrázek: foto skládačka