DOPORUČENÍ

Dovolte mi Vás informovat o výskytu onemocnění Covid 19 a dalších respiračních onemocnění  v Domově pro seniory Sloupnice. Před návštěvou prosím zvažte svůj zdravotní stav, případně doporučuji použít respirátor. Je možné se na sesterně před návštěvou klienta informovat, zda trpí akutním respiračním onemocněním.

Děkuji za pochopení.

Mgr. Kateřina Millichová