Poděkování 01/2022

Z minulého roku dlužíme poděkování dalším dárcům a sponzorům, kteří svými příspěvky udělali před koncem roku radost klientům i zaměstnancům naší organizace.

Nejvíce zaměstnancům společnosti SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. za spoustu nádherných dárků,

panu Ing. Milanu Leníčkovi z Lékárny Na Špitálku v Litomyšli za finanční dar ,

paní Ivě Bučko Půlkrábkové a její „skupině“  za finanční dar získaný zvláště milým způsobem  – organizací prodeje „nepotřebných“ věcí a darováním takto získané částky.

Všem ze srdce děkujeme

 RNDr.Dušan Raček, MBA,

  ředitel